ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

Odprawa służbowa zakończyła rekolekcje kapelanów Ordynariatu Polowego

Odprawa służbowa zakończyła rekolekcje kapelanów Ordynariatu Polowego

Ostatni dzień rekolekcji kapelanów Ordynariatu Polowego rozpoczął się od Mszy św. połączonej z modlitwą brewiarzową jutrznią. Liturgii przewodniczył biskup polowy Wiesław Lechowicz. We wprowadzeniu do Mszy św. wspomniał, że w tym dniu przypada wspomnienie św. Mateusza Ewangelisty, który jest Patronem Straży Granicznej. Dziekan Straży Granicznej ks. płk SG Zbigniew Kępa modlił się wraz z kapelanami dekanatu Straży Granicznej w intencji funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Kazanie rekolekcyjne wygłosił bp Artur Ważny.

Po Mszy św. odbyła się odprawa służbowa kapelanów Ordynariatu Polowego. Na początku bp Wiesław Lechowicz wręczył przyznane odznaczenia oraz okolicznościowe pisma gratulacyjne z okazji rocznic święceń kapłańskich.

Biskup polowy Wiesław Lechowicz wręczył kapelanom dekrety wyznaczające nowe obowiązki i zadania.

O aktualnych sprawach duszpasterskich poinformował księży kapelanów wikariusz generalny ks. płk Kryspin Rak. Kanclerz ks. kpt. Rafał Kaniecki przedstawił projekt Dekretu ogólnego o strukturze duszpasterskiej Ordynariatu Polowego w Polsce. Ks. płk SG Zbigniew Kępa poinformował o prowadzonych pracach nad nową stroną Ordynariatu Polowego i zachęcił do przesyłania relacji z życia duszpasterskiego w parafiach i ośrodkach duszpasterskich. Ks. mjr Mateusz Korpak przedstawił materiały duszpasterskie wypracowane przez Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej. Szef Sekretariatu Biskupa Polowego zabrał głos na temat terminów bierzmowani w parafiach wojskowych. Odprawa zakończyła się wykonaniem pamiątkowego zdjęcia uczestników rekolekcji i wspólnym obiadem