ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

KONTAKT

Adres parafii:

PARAFIA WOJSKOWA
PW. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POKOJU
W BYDGOSZCZY

ul. Bernardyńska 2,
85-029 Bydgoszcz

Kancelaria parafialna:

ul. Bernardyńska 2
tel. 887 664 015
e-mail: pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

Sekretariat Dziekana IWspSZ

ul. Dwernickiego 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261 410 806
fax 261 410 808
e-mail:
sekretariatdziekana.iwspsz@ron.mil.pl

Kapelan 10. Wojskowego
Szpitala Klinicznego

TELEFON DYŻURNY DO KAPELANA
10. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ
W BYDGOSZCZY 
tel. 667 678 298

nr konta bankowego Parafii Wojskowej w Bydgoszczy 08 1240 6452 1111 0011 1591 2873