ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015; 797 407 521
parafiawojskowabydgoszcz@wp.pl

Duszpasterze

ProboszczWikariusze

ks. ppłk Kryspin RAK

W 2003 r uzyskując tytuł magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie ukończył studia teologiczne w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie z przeznaczeniem do posługi w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego.

Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 2003 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie z rąk JE Biskupa Polowego WP gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia.

Po święceniach kapłańskich otrzymał nominację na wikariusza Parafii Wojskowo – Cywilnej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i kapelana 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Romualda Traugutta w Lublinie.

W 2006 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie ukończył studia magistersko – licencjackie, uzyskując tytułu magistra – licencjata prawa w zakresie prawa kanonicznego.

W 2011 r. na wydziale PPKiA KUL ukończył studia doktoranckie w zakresie prawa kanonicznego.

W 2015 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ukończył studia podyplomowe na kierunku Sądownictwo i administracja w Kościele.

W latach 2004 – 2007 pełnił obowiązki wikariusza Parafii Wojskowej pw. Matki Bożej Loretańskiej w Dęblinie i kapelana jednostek wojskowych Garnizonu Dęblin. W tym okresie pełnił również posługę jako katecheta w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym im. F. Żwirki i S. Wigury w Dęblinie.

W latach 2007 – 2011 decyzją JE Biskupa Polowego WP gen. dyw. Tadeusza Płoskiego pełnił obowiązki wikariusza Parafii Wojskowej pw. Św. Agnieszki w Krakowie, kapelana 6 Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława F. Sosabowskiego oraz kapelana jednostek wojskowych w krakowskich Balicach.

W latach 2011 – 2013 decyzją JE Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka pełnił obowiązki wikariusza Katedry Polowej WP w Warszawie. W tym okresie pełnił także funkcję kapelana w następujących jednostkach: Batalion Reprezentacyjny WP, 1 Baza Lotnictwa Transportowego, Centrum Operacji Powietrznych, Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP, Batalion Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych.

W latach 2013 – 2016 pełnił obowiązki proboszcza Parafii Wojskowej pw. Św. Gabriela Archanioła oraz kapelana jednostek i instytucji wojskowych w Zegrzu.

26 lutego 2015 roku decyzją JE Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka został mianowany kapelanem Wojskowego Wymiaru Sprawiedliwości.

W latach 2016 – 2021 pełnił obowiązki proboszcza Parafii Wojskowej pw. św. Stanisława Biskupa, kapelana jednostek i instytucji wojskowych w Radomiu, kapelana Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Radom oraz kapelana Garnizonu Grójec. W latach 2017 – 2018 pełnił obowiązki kapelana 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Z dniem 1 lutego 2021 roku decyzją JE Biskupa Polowego WP gen. bryg. Józefa Guzdka został mianowany proboszczem Parafii Wojskowej pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Bydgoszczy, kapelanem jednostek i instytucji wojskowych Garnizonu Bydgoszcz oraz na urząd p.o. Dziekana Dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

W okresie 1.02.2021 – 5.09.2021 pełnił obowiązki kapelana 8. Kujawsko – Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. Elżbiety Zawackiej. 

Z dniem 17 czerwca 2021 roku decyzją JE Biskupa Polowego WP gen. bryg. Józefa Guzdka został mianowany Dziekanem Dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

 

ks. mjr Tomasz KOCZY

ks. kpt. Piotr LISTOPAD

Ks. kpt. mgr lic. Piotr Listopad urodził się 11.04.1977 roku w Chrzanowie. Po zdanej maturze od 05.11.1998 r. do 20.10.1999 r. odbywał zasadniczą służbę wojskową w 14. Brygadzie Zmechanizowanej im. Obrońców Westerplatte w Elblągu, w kompanii rozpoznawczej. Tam rozpoznał swoje powołanie do służby kapłańskiej.

W 2005 roku uzyskując tytuł magistra teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie ukończył studia teologiczne w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie.

Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 2005 roku w Katedrze Wawelskiej w Krakowie z rąk Jego Eminencji Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego.
Po święceniach kapłańskich otrzymał nominację na wikariusza Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Paszkówce. W latach 2010-2012 posługiwał w parafii pw. Zesłania Ducha Św. Kraków-Ruczaj. W latach 2012-2014 pełnił funkcję wikariusza w Bazylice Mariackiej w Krakowie.

Od 01.09.2014 roku w strukturach Ordynariatu Polowego WP. Decyzją Księdza Biskupa Polowego Józefa Guzdka pełnił kolejno posługę wikariusza: w Parafii Wojskowej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Gdyni-Oksywiu, Parafii Wojskowej pw. św. Wojciecha w Wejherowie, Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Poznaniu, Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Św. Michała Archanioła w Mińsku Mazowieckim.
Od 01.09.2020 roku decyzją Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka pełni obowiązki wikariusza w Parafii Wojskowej w Bydgoszczy. Jest kapelanem 10. Szpitala Wojskowego oraz kapelanem jednostek i instytucji wojskowych Garnizonu Bydgoszcz.

Z dniem 6.09.2021 roku decyzją JE Księdza Biskupa Józefa Guzdka został mianowany kapelanem 8. Kujawsko – Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. Elżbiety Zawackiej. 

W 2017 r. brał udział w PKW Czernicki a w 2018 r w Ćwiczeniach Dynamic Mongoose.
Od czerwca 2014 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Teologicznego i kierownikiem sekcji syndonologicznej (nauka o Całunie Turyńskim).

W 2014 r. na Wydziale Teologii Biblijnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ukończył studia licencjacko-doktoranckie, uzyskując tytułu magistra – licencjata teologii biblijnej z zakresu syndonologii.