ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

DUSZPASTERZE

Proboszcz Parafii – Dziekan Dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

ks. kan. płk Stanisław GARBACIK


Wikariusze Parafii

ks. ppor. Krzysztof Kiszowski

ks. ppor. Jakub Kuzia