ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

DUSZPASTERZE

Proboszcz Parafii – Dziekan Dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

ks. ppłk. Stanisław GARBACIK


Wikariusze Parafii

ks. kmdr ppor. Tomasz KOCZY

ks. kpt. Piotr LISTOPAD