ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

Kapelani Ordynariatu Polowego rozpoczęli doroczne rekolekcje

Kapelani Ordynariatu Polowego rozpoczęli doroczne rekolekcje

MSZĄ ŚW. Z KONFERENCJĄ BP. ARTURA WAŻNEGO KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO 18 WRZEŚNIA BR. ROZPOCZĘLI DOROCZNE REKOLEKCJE. BIERZE W NICH UDZIAŁ 120 KSIĘŻY KAPELANÓW WOJSKA POLSKIEGO, STRAŻY GRANICZNEJ, SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA ORAZ KSIĘŻY EMERYTÓW INKARDYNOWANYCH DO DIECEZJI POLOWEJ.

Rekolekcje rozpoczęły się hymnem do Ducha Świętego. Biskup polowy przedstawił rekolekcjonistę bp. Artura Ważnego, podkreślając jego doświadczenie duszpasterskie pracy w różnych instytucjach diecezji tarnowskiej oraz działalność rekolekcyjną. W kazaniu wygłoszonym podczas Mszy św. bp Ważny przywołał słowa Chrystusa, który powiedział, „Powinienem być w tym, co należy do Mego Ojca”. Jezus miał świadomość, że wyszedł od Ojca i do Ojca idzie. – Czy jestem w tym co należy do mego Ojca? Czy jestem w sprawach Ojca? – pytał kaznodzieja.
Biskup Artur ukazał motyw ręki Boga w Piśmie św. Nawiązując do wizji Ezechiela proroka zachęcał, aby w wydarzeniach, także trudnych, odkryć, że „ręka Pana jest z nami”.
Przytoczył wzruszającą historię Marka Franczaka, syna najdłużej ukrywającego się żołnierza niezłomnego Józefa Franczaka. Syn nie widział nigdy twarzy swojego ojca. Ojciec bowiem ukrywając się w pobliżu domu, ze względów bezpieczeństwa nie chciał pokazać twarzy. Pewnego dnia, dzięki matce, został przytulony przez ojca, który ukrył się za snopkiem słomy i zza snopka wyciągnął swoje ręce, tuląc mocno swoje dziecko. – Te ręce szukały chłopca. I te ręce towarzyszyły Markowi Franczakowi przez całe życie. – To czyni Bóg, powiedział Kaznodzieja. Przytula nas przez ręce Swego Syna i Ducha Świętego.
Nie ma życia w poczekalni – mówił Biskup. Jest to życie, które przeżywamy. I w tym życiu należy odkryć Ojca i Jego ręce.
Kaznodzieja przywołał także obraz maski, która zmieniła zniszczoną twarz człowieka oraz obraz pięknej, która przez pocałunek przemieniła bestię. – Jezus jest jak maska, która nas kryje. Bóg daje nam pocałunek Ducha Świętego. Mamy przyoblekać się w Chrystusa.
Biskup Ważny zachęcał uczestników rekolekcji, aby wrócili do momentu, w którym Bóg przez biskupa położył na nich swe ręce, aby obudzić w sobie świadomość, że kapłan jest wybrany, że jest konsekrowany w Chrystusie.

Przez cztery dni, od 18 do 21 września 2023 r. kapelani pełniący posługę w Wojsku Polskim, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa, po kierunkiem biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej będą pogłębiać swoją duchowość i umacniać więź z Bogiem. W programie każdego dnia znajdują się cztery konferencje połączone z modlitwą brewiarzową, Msza św. nieszpory a także dodatkowe nabożeństwa takie jak: apel jasnogórski, koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Droga Krzyżowa.
Rekolekcje będą także okazją do spotkań różnych gremiów Ordynariatu Polowego, w tym spotkań dekanalnych. Zaplanowano także czas na parogodzinną wędrówkę po szlakach tatrzańskich, która będzie okazją do rekolekcyjnych rozmyślań i duchowych rozmów. Księża kapelani będą mieli także możliwość indywidualnych rozmów z biskupem polowym Wiesławem Lechowiczem. .
Rekolekcje przeprowadzi bp Artur Ważny, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej.
Na zakończenie rekolekcji odbędzie się odprawa służbowa, pod przewodnictwem ordynariusza wojskowego.

Ordynariat.wp.mil.pl