ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

Drugi dzień rekolekcji kapelanów

Drugi dzień rekolekcji kapelanów

Pierwszy dzień rekolekcji księży kapelanów zakończył się konferencją bp. Artura Ważnego, adoracją Najświętszego Sakramentu i odśpiewaniem apelu jasnogórskiego. Ostatnia konferencja tego dnia rozpoczęła cykl rozważań, które Rekolekcjonista zatytułował „Męskie profile”. Ta była poświęcona rozważaniom nad kondycją duchową Adama, który został stworzony przez Boga, jednakże bunt przeciwko Stwórcy spowodował u niego duchowe pęknięcie. Biskup przypomniał, że każdy, kto przyjął chrzest upodobnił się do Chrystusa. Jednakże w każdym z nas znajduje się duchowe pęknięcie, które powoduje zawstydzenie i poczucie słabości. Biskup Ważny na przykładach postaci biblijnych (patriarcha Jakub, Ezechiel) ukazał jak Bóg realizuje plan zbawienia pomimo słabości i grzeszności ludzi. Zachęcał także, aby Bogu oddać to wszystko, co w życiu było słabe i grzeszne. Ochrzczony ma pamiętać o swojej godności Dziecka Bożego, odkupionego przez Chrystusa.
Drugi dzień rekolekcyjny rozpoczął się od modlitwy brewiarzowej połączonej z konferencją. Biskup Ważny podjął refleksję nad seksualnością człowieka, która ma być poddana Bogu. Zwrócił uwagę na celibat kapłański, który należy traktować jako dar złożony Bogu będący znakiem dla innych, że seksualność ma być poddana Bogu. Kaznodzieja wskazał konieczność walki na kilku frontach, aby zachować czystość kapłańską: panowanie nad wzrokiem, nad wyobrażeniami, pielęgnować miłość do Boga, walczyć ze złymi nawykami.
Przed południem Rekolekcjonista wygłosił podczas Mszy św. kolejną konferencję, której tematem było małżeństwo jako symbol relacji Boga z człowiekiem. Biskup podkreślił, że ta analogia jest niedoskonała ale nie ma lepszej, aby ukazać plan Boga względem człowieka. Przeznaczeniem człowiek jest wieczne szczęście w niebie. Bóg pragnie nas poślubić na wieki i uczynić szczęśliwym.
Po południu uczestnicy rekolekcji mieli możliwość podjęcia refleksji nad swoim życiem na łonie natury. Wielu kapelanów wybrało wędrówkę pieszą po szlakach prowadzących koło domu rekolekcyjnego, inni udali się do kościołów w Zakopanem na chwilę modlitwy. Rekolekcje to także czas osobistej refleksji i modlitwy nad swoim życiem.