ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

Przekazanie obowiązków Dowódcy 22. ODN

Przekazanie obowiązków Dowódcy 22. ODN

W dniu 8 września 2023 roku, w 22. Ośrodku Dowodzenia i Naprowadzania odbył się uroczysty Apel z okazji zdania i czasowego objęcia obowiązków dowódcy 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania im. płk pil. T.H. ROLSKIEGO. Obowiązki przekazywał płk dypl. pil. Robert WEISSGERBER a czasowo obejmującym jest ppłk Robert JEDLICZKO. Uroczyste przekazanie obowiązków odbywało się w obecności Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego gen. dyw. pil. Ireneusza STARZYŃSKIEGO oraz Szefa Gabinetu Prezydenta RP pana Pawła SZROTA.

W uroczystości udział wzięli dowódcy jednostek wojskowych współpracujących z 22. ODN w ramach systemu dowodzenia Obroną Powietrzną, dowódcy jednostek zabezpieczających działalność 22. ODN oraz dowódcy jednostek wojskowych z garnizonu bydgoskiego i instytucje współpracujące z naszą jednostką, jak również syn Patrona 22. ODN Daniel ROLSKI.

W trakcie apelu, odbyło się zgodnie z ceremoniałem, uroczyste pożegnanie ze Sztandarem Ośrodka zdającego obowiązki dowódcy płk dypl. pil. Roberta WEISSGERBERA. Po czym nastąpiło podpisanie  protokołu zdania i objęcia obowiązków dowódcy 22. ODN.  

Pan Minister Paweł SZROT podziękował płk WEISSGERBEROWI odczytując list gratulacyjny Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego pana Jacka SIEWIERY.

Na wniosek Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wyróżnił zdającego obowiązki dowódcy 22. ODN białą bronią – szablą. Wręczenia dokonał dowódca COP-DKP.

Na wniosek ks. płk. Stanisława Garbacika – Dziekana Dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Proboszcza Parafii Wojskowej pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Bydgoszczy, płk Robert WEISSGERBER został odznaczony medalem Milito Pro Christo.

Zdający obowiązki Dowódcy ODN, płk WEISSGERBER przypomniał swoje motto które brzmi –  „żołnierz – nie kłamie, – nie oszukuje i – nie toleruje tych, którzy tak robią, – dzięki czemu daliśmy sobie radę z pandemią i poradziliśmy sobie także z innymi wyzwaniami wzorowo, realizując nałożone na nas zadania w tych trudnych czasach. Daliście mi wiele powodów do bycia dumnym z dowodzenia taką rzetelną, profesjonalną i uczciwą jednostką”– brzmiały słowa odchodzącego dowódcy.

Dowódca COP-DKP w swoim przemówieniu podziękował zdającemu obowiązki Dowódcy 22. ODN, płk Robertowi WEISSGERBEROWI za wprowadzaną profesjonalizację Sił Powietrznych, dowodzenie, a także godne reprezentowanie jednostki podczas realizacji złożonych zadań. Czasowo obejmującemu obowiązki ppłk Robertowi JEDLICZKO życzył powodzenia i sukcesów w realizacji zawodowych zamierzeń oraz podczas dowodzenia Ośrodkiem.

Po uroczystym Apelu odbyło się złożenie wiązanki kwiatów pod „obeliskiem” upamiętniającym patrona ODN płk pil. Tadeusza Henryka ROLSKIEGO. Złożenia kwiatów dokonał Dowódca COP-DKP generał STARZYŃSKI z panem Ministrem SZROTEM w asyście zdającego i przyjmującego obowiązki dowódcy oraz syna patrona 22. ODN. Następnie w Sali Tradycji  zdający obowiązki Dowódcy płk WEISSGERBER wpisał się do Księgi Pamiątkowej jednostki.