ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. płk Tadeusza Łukaszczyka

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. płk Tadeusza Łukaszczyka

W środę, 9 lutego 2022 r., w miejscowości Łobżenica (koło Górki Klasztornej), odbył się pogrzeb śp. ks. płk. Tadeusza Łukaszczyka. Uroczystej Mszy św. pogrzebowej przewodniczył abp Tomasz Peta, metropolita Astany z Kazachstanu. Śp. ks. płk Tadeusz Łukaszczyk zmarł 4 lutego 2022 r., w wieku 71 lat i w 46 roku kapłaństwa.
 
We Mszy św. uczestniczyli kapłani diecezji bydgoskiej, bliscy śp. ks. Tadeusza oraz licznie zebrani wierni parafii pw. Św. Trójcy w Łobżenicy. Ordynariat Polowy reprezentowali księża kapelani na czele z dziekanem IWsp SZ ks. ppłk Kryspinem Rakiem. Wojsko Polskie jako wyraz wdzięczności zabezpieczyło przebieg uroczystości delegując posterunek honorowy przy urnie zmarłego kapelana i kompanię honorową podczas przejścia konduktu na cmentarz. Urna z prochami kapłana została złożona na miejscowym cmentarzu parafialnym w Łobżenicy.
 
Przed rozpoczęciem liturgii pogrzebowej ks. ppłk Kryspin Rak odczytał przesłany przez Administratora Apostolskiego Ordynariatu Polowego ks. abp Józefa Guzdka list z kondolencjami i wyrazami szacunku skierowanymi do najbliższej rodziny zmarłego kapłana. – „Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. ks. płk Tadeusza Łukaszczyka, wieloletniego kapelana Ordynariatu Polowego. Najbliższej rodzinie zmarłego przekazuję wyrazy współczucia i modlitewnego wsparcia. Odszedł do Boga duszpasterz, którego całe życie kapłańskie było związane z posługą Chrystusowi i Kościołowi. A pełnił ją z odwagą, z prawością, a nade wszystko z głęboko zakorzenioną miłością do Ojczyzny. Niech Bóg, któremu wiernie służył, przyjmie ofiarę jego życia i obdaruje wiecznym szczęściem” – napisał abp Józef Guzdek.
 
W wygłoszonej homilii pogrzebowej, kolega z roku święceń kapłańskich zmarłego, ks. abp Tomasz Peta przybliżył postać zmarłego kapłana i ukazał piękno jego kapłańskiej służby. – „Dziś modlimy się o dar życia wiecznego dla zmarłego kapłana Tadeusza. Wiemy, że ostatnie dni jego życia były związane z ciężką chorobą i wielkim cierpieniem. Ufamy, że Pan Bóg to cierpienie przyjął jako jego oczyszczenie i jako oczyszczenie dla nas. Cierpienie złączone z cierpieniem Pana Jezusa ma zawsze moc zbawczą. Dziękujemy Tobie, Drogi nasz Przyjacielu Tadeuszu za to, że starałeś się przez całe swoje życie być wiernym Panu Jezusowi, i że w ostatnich latach wielkiego cierpienia łączyłeś się z cierpieniami naszego Zbawiciela” – powiedział ks. abp Tomasz Peta.
 
Śp. ks. płk Tadeusz urodził się 15 lipca 1951 r. w Łobżenicy. Jako alumn odbył zasadniczą służbę wojskową w jednostce wojskowej w Bartoszycach. Doświadczenia i przeżycia z tego czasu zamieścił we „Wspomnieniach alumna-kleryka. Wierność zagrożona”, wydanego przez Wydawnictwo  Gaudentinum w 1996 r. Święcenia diakonatu przyjął w gnieźnieńskiej katedrze 21 czerwca 1975 r., a prezbiteratu 5 czerwca 1976 r. Był kapłanem diecezji bydgoskiej. W roku 1992 rozpoczął posługę w duszpasterstwie wojskowym. Pełnił funkcję proboszcza parafii wojskowych w Chełmnie, a następnie w Legnicy. Był również kapelanem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i kapelanem Centrum Szkolenia Radioelektronicznego w Jeleniej Górze. We wspólnotę kapłańską i żołnierską wnosił wiele pogodny ducha, ubogacał swoją wiarą i doświadczeniem. Posługę w duszpasterstwie wojskowym zakończył w 2009 r. na stanowisku szefa oddziału administracji kościelnej w kurii polowej. Następnie podjął pracę w Punkcie Konsultacyjnym Gnieźnieńskiego Trybunału Metropolitalnego w Bydgoszczy. Był autorem wielu artykułów z zakresu pedagogiki i duszpasterstwa.
 
Requiescat in pace.
 
ks. mjr Tomasz Krawczyk
 
foto: Eugeniusz Starszak