ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

Słowo Administratora Apostolskiego Ordynariatu Polowego Abp Józefa Guzdka w związku z ingresem Bp Wiesława Lechowicza do Katedry Polowej Wojska Polskiego

Słowo Administratora Apostolskiego Ordynariatu Polowego Abp Józefa Guzdka w związku z ingresem Bp Wiesława Lechowicza do Katedry Polowej Wojska Polskiego

Czcigodni Księża Kapelani,
Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia,

Ojciec święty Franciszek 16 lipca 2021 r. mianował mnie Metropolitą Białostockim i  w tym dniu zakończyła się moja posługa jako biskupa polowego. Jednocześnie polecił mi pełnienie funkcji administratora apostolskiego Ordynariatu Polowego do czasu wyznaczenia nowego biskupa polowego i objęcia przez niego tego urzędu. W dniu 15 stycznia br. Stolica Apostolska ogłosiła, że moim następcą będzie bp Wiesław Lechowicz, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, pełniący funkcję Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Jesteśmy wdzięczni papieżowi Franciszkowi za podjęcie decyzji i wyznaczenie nowego biskupa polowego, który przejmie ster odpowiedzialności za Ordynariat Polowy. Objęcie urzędu oraz ingres biskupa Wiesława Lechowicza do katedry polowej Wojska Polskiego odbędą się w dniu 12 lutego br. Jego osobę i posługę polecam Waszej modlitwie i życzliwości.

Kończąc moje posługiwanie w Ordynariacie Polowym pragnę najpierw wyśpiewać pieśń wdzięczności Bogu. „Tobie, Panie, zaufałem” – i nie zawiodłem się. Dziś dziękuję za wszelkie łaski, duchowe wsparcie i natchnienia, które były niezbędne w realizacji powierzonej  mi duszpasterskiej misji w ciągu ostatnich jedenastu lat.

Dziękuję wszystkim, którzy zostali powierzeni mojej pasterskiej trosce: żołnierzom Wojska Polskiego, funkcjonariuszom Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Policji, Straży Ochrony Kolei a także harcerzom, kombatantom i weteranom oraz tym, którzy z wyboru korzystali z duszpasterstwa wojskowego. To Wasze uczestnictwo w liturgii w katedrze polowej oraz w kościołach i kaplicach garnizonowych, korzystanie z sakramentów, liczne spotkania, nadają sens posłudze kapelanów i posłudze biskupa polowego.

Pragnę jeszcze raz przekazać słowa wdzięczności i uznania księżom kapelanom, którzy byli moimi najbliższymi współpracownikami. Szczególnie dziękuję za świadectwo wiary,  dyspozycyjność i zaangażowanie w służbie Bogu, Ojczyźnie i Kościołowi. Dziękuję pracownikom kurii polowej, którzy wspierali moje wysiłki merytoryczną i pełną zaangażowania pracą.

Dziękuję władzom państwowym, wojskowym oraz przełożonym innych służb mundurowych za współpracę i szukanie optymalnych rozwiązań, zawsze mających na uwadze dobro żołnierzy, funkcjonariuszy i bezpieczeństwo Rzeczpospolitej. Dziękuję za zrozumienie mojej troski o duchowe wsparcie oraz szacunek wobec tych, którzy pod biało-czerwonymi sztandarami z narażeniem zdrowia i życia – w przeszłości i obecnie – służą sprawie pokoju i bezpieczeństwa zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa.

Pozostańcie wierni Jezusowi Chrystusowi, który jest Księciem Pokoju (por. Iz 9,6).

Z serca błogosławię

abp Józef Guzdek
Metropolita Białostocki
Administrator Apostolski Ordynariatu Polowego

Warszawa, 6 lutego 2022 r.