ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

Grupa. Święto Centrum Szkolenia Logistyki

Grupa. Święto Centrum Szkolenia Logistyki

Centrum Szkolenia Logistyki obchodzi swój Jubileusz X – lecia istnienia. Uroczystej Mszy św. w intencji żołnierzy i pracowników Centrum przewodniczył ks. ppłk Kryspin Rak – dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
 
W wygłoszonej homilii ks. mjr Tomasz Krawczyk, kapelan Centrum powiedział, że kolejna rocznica powstania tej niezwykle ważnej logistycznej bazy szkoleniowej w Wojsku Polskim stanowi doskonałą okazję, aby dostrzec i docenić wysiłek dowódców, oficerów oraz tysięcy żołnierzy i pracowników wojska w korpusie logistyki.
 
– „Łączy Was jeden cel – zabezpieczenie logistyczne polskiej armii. Wasz wysiłek i wytężona praca przyczyniają się do tego, że powstaje zaplecze logistyczne niezbędne w procesie szkolenia żołnierzy polskiej armii. To dzięki Waszej profesjonalnej i pełnej poświęcenia służbie nadrabiane są wieloletnie zaległości w obszarze szkolenia logistyki Wojska Polskiego” – powiedział.
 
Ks. mjr Krawczyk zwracając się do żołnierzy i pracowników Centrum Szkolenia Logistyki wskazał, że pośród wielu czynników decydujących o sile polskiej armii, jak jej uzbrojenie, logistyka oraz wyszkolenie żołnierzy, niezmiernie ważne są także formacja duchowa człowieka i kształtowanie jego charakteru.
 
– „Ludzkie serca nawraca Pan Bóg. Kapłan, głosząc słowo Boże, może jedynie przyczynić się do nawrócenia głowy, do przemiany na poziomie myśli. Reszta należy do Pana Boga. Stąd posługa myślenia jest jedną z podstawowych do której Was dziś zachęcam. Św. Jan Paweł II powiedział: «Niewiele jest rzeczy równie ważnych jak posługa myślenia». Polski Papież wielokrotnie uczył nas trudnej miłości, chrześcijańskiej kultury i dialogu. Pokazał nam, jak trzeba mówić i prowadzić dialog z ludźmi, którzy stoją z daleka od Ewangelii i Kościoła. Taką próbę dialogu z polskim żołnierzem podjął blisko 30 lat temu obecny wśród nas ks. ppłk w st. spocz. Augustyn Dzięgiel. A owocem tego dialogu jest ta świątynia, która w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia jej poświęcenia. Ks. ppłk Dzięgiel wiedział, że żołnierz potrzebuje nie tylko dobrego wyszkolenia i uzbrojenia, koszar, placu apelowego i poligonu, ale potrzebuje też przestrzeni świątyni, gdzie uczy się miłości Ojczyzny oraz poświęcenia zdrowia, a nawet życia w obronie najwyższych wartości” – powiedział ks. Krawczyk.
 
Z okazji jubileuszu Centrum JE ks. abp gen. bryg. Józef Guzdek, Administrator Apostolski Ordynariatu Polowego, jako wyraz wdzięczności za cenny wkład w trzydziestoletnią historię odnowionego Ordynariatu Polowego Krzyżem XXX-lecia Ordynariatu Polowego odznaczył komendanta Centrum Szkolenia Logistyki płk. Andrzeja Dyk oraz inne osoby czynnie zaangażowane w życie wojskowej parafii w Grupie. W imieniu ks. arcybiskupa uroczystego wręczenia odznaczeń dokonał ks. ppłk Kryspin Rak – dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
 
W ramach obchodów święta jednostki oraz wypadającego w tym roku jubileuszu 10-lecia jej istnienia, a także wręczenia Chorągwi Wojska Polskiego i dekoracji sztandaru Centrum odznaczeniem resortowym Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, po Mszy św. odbył się uroczysty apel, który swą obecnością uświetnili m.in. przedstawiciel Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk Mariusz Skulimowski – Szef Zarządu P-4, zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – Szef Sztabu płk Jacek Perkowski, a także delegacje władz parlamentarnych, wojewódzkich i samorządowych.
 
– „W tym uroczystym dniu wyrażam szczególne podziękowania wszystkim, którzy pomagali nam w realizacji naszych projektów. Dziękuję władzom parlamentarnym i samorządowym, a także wszystkim zaprzyjaźnionym instytucjom za współpracę oraz udział w realizowanych przedsięwzięciach w Centrum. Tego sukcesu nie byłoby gdyby nie wsparcie i zaangażowanie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i instytucji nadrzędnych oraz jednostek współpracujących, a przede wszystkim dzięki żołnierzom i pracownikom Resortu Obrony Narodowej Centrum. Wasz profesjonalizm, doświadczenie i zaangażowanie może być przykładem dla każdego Polaka jak spełniać właściwie swój patriotyczny obowiązek wobec Ojczyzny…” – dziękował wszystkim zaangażowanym w rozwój jednostki komendant Centrum Szkolenia Logistyki płk Andrzej Dyk.
Po apelu uczestnicy uroczystości zebrali się przy świątyni garnizonowej, gdzie odbyła się ceremonia odsłonięcia Pomnika Niepodległości „Orzeł Pamięci”.

– „Przy wojskowej świątyni w Grupie, powstał Pomnik Niepodległości Orzeł Pamięci służący popularyzowaniu historii Polski i krzewieniu postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia polskich żołnierzy przybywających do Grupy z różnych stron Polski, aby szkolić się w Centrum Szkolenia Logistyki. Pomnik Niepodległości Orzeł Pamięci stanowi wotum wdzięczności na chwałę Boga i naszej Ojczyzny za dar Niepodległej. Fundatorami pomnika są mieszkańcy Grupy. Inspiracją do powstania Pomnika było nauczanie bł. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia” – powiedział ks. mjr Tomasz Krawczyk.

Prace przy budowie monumentu „Orzeł Pamięci” rozpoczęły się we wrześniu 2020 r. i zakończyły wykonaniem kamiennego postumentu pod pomnik, który dedykowany jest bohaterom, poległym w walkach o wolność naszej Ojczyzny. Przygotowana została stosowna mosiężna tablica z napisem: „BOHATEROM POLEGŁYM W WALKACH O WOLNOŚĆ NASZEJ OJCZYZNY. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI! NA CHWAŁĘ BOGA I OJCZYZNY. Wdzięczni za bezcenny dar Niepodległej Ojczyzny ten pomnik ofiarowali Mieszkańcy Grupy”.

Instytut Pamięci Narodowej pozytywnie zaopiniował Pomnik Niepodległości „Orzeł Pamięci” wraz z inskrypcją i wpisał do ewidencji miejsc pamięci prowadzonej przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. Rzeźba przedstawia orła o rozpiętości skrzydeł 200 cm, wysokości 100 cm, szerokości 80 cm, o wadze 250 kg, podstawa figury 37 cm x 40 cm. Orzeł ma mosiężną koronę, gzyms i tablicę mosiężną ze słowami: „Bóg, Honor, Ojczyzna”, umieszczoną na postumencie pod orłem. Autorem wszystkich mosiężnych elementów pomnika jest rzeźbiarz p. Leszek Pawlikowski. Mosiężne odlewy wykonała firma „Altomix” z Dolnej Grupy. Autorem całego projektu pomnika jest ks. mjr Tomasz Krawczyk, kapelan Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie.

– „Bardzo zależało nam na tym, aby odsłonięcie pomnika zbiegło się z uroczystością beatyfikacji Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Jego przykład życia i nauczanie pasterskie są dla mnie od lat inspiracją do służby duszpasterskiej w Wojsku Polskim. Nauka Prymasa Tysiąclecia to nauka wielkiego biskupa i wielkiego patrioty, która nie może leżeć w archiwum… Przyszedł czas, aby Prymas Tysiąclecia jeszcze raz przeprowadził nas przez czasy trudne” – powiedział ks. mjr Krawczyk.
 
Inspiracją powstania Pomnika Niepodległości w Grupie są słowa bł. Stefana Wyszyńskiego wypowiedziane w 1966 roku w Gnieźnie: „Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów! – Serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny. Będziecie wtedy mogli jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie – orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko. Pamiętajcie, że i Wy jesteście z pokolenia orłów. Wylęgajcie się wszyscy na ziemi polskiej, która jest gniazdem orłów dla przyszłych pokoleń i szybujcie wysoko ku przyszłości Ojczyzny i Kościoła”.
 
Podczas ceremonii odsłonięcia pomnika młodzież wraz ze swoim nauczycielem muzyki Danielem Grzybowskim ze Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie wykonała pieśń o Orle Niepodległości: „Podnosisz się i wzbijasz się ku górze”. Autorem tekstu pieśni jest Magdalena Grzybowska:
 
„Tak wiele lat byliśmy uwięzieni
Tak wiele tak walczyliśmy o ten dzień
Dziś wiemy już że walka miała sens
By nie poddać się i wierzyć w lepszy los…
 
Podnosisz się i wzbijasz się ku górze
Podnosisz się i czujesz wiatr wolności
A skrzydła twe nie zdobią już kajdany
Bo wolny jest Twój kraj i lud Twój też!”.
 
Po ceremonii odsłonięcia pomnika rozpoczął się piknik żołnierski połączony z częścią artystyczną. Dopełnieniem jubileuszowych obchodów Centrum Szkolenia Logistyki był występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który odbył się na deskach grudziądzkiego Teatru.
 
Alina Talarowska
foto: Jakub Czyż