ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

Abp Józef Guzdek: człowiek nieustannie potrzebuje wsparcia

Abp Józef Guzdek: człowiek nieustannie potrzebuje wsparcia

Człowiek nieustannie potrzebuje wsparcia ze strony Boga i pomocy drugiego człowieka – mówił w Bydgoszczy Metropolita Białostocki abp Józef Guzdek. Administrator Apostolski Ordynariatu Polowego przewodniczył Mszy świętej z okazji 15-lecia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Uroczystości jubileuszowe z udziałem m.in. przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich, generalicji i pracowników, rozpoczęto modlitwą w świątyni garnizonowej Matki Bożej Królowej Pokoju. – To szczególna okazja do wyrażenia wdzięczności za wszelkie dobro, codzienną służbę żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej, dla dobra naszej Ojczyzny. Stojąc przy ołtarzu Chrystusa, chcemy objąć wszystkich naszą modlitwą, pamiętając także o żołnierzach i pracownikach, którzy odeszli na wieczną wartę – mówił proboszcz parafii i dziekan inspektoratu ks. ppłk Kryspin Rak.

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych jest jednostką organizacyjną. Spoczywa na niej odpowiedzialność za wsparcie logistyczne polskich żołnierzy w kraju i za granicą. – Obecność w kościele garnizonowym w Bydgoszczy, jest dla mnie szczególna, wzruszająca. To ostatnia posługa w tym garnizonie. Przez niemal jedenaście lat wielokrotnie odwiedzałem to piękne miasto.

Spotykałem się z generałami, dowódcami inspektoratu, jak też w wielu jednostkach podległych, z żołnierzami i pracownikami wojska. Coś się kończy, ale nie zapomina się ludzi i ich dokonań. Kiedy odwiedzałem wojskowe garnizony na terenie całej Ojczyzny, w czasie tych ostatnich lat one zasadniczo się zmieniły, wypiękniały. To wasza zasługa – mówił na wstępie abp Józef Guzdek.

Formowanie jednostki rozpoczęto w październiku 2006 roku. Od 23 grudnia 2018 roku IWsp SZ został podporządkowany bezpośrednio Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. – Człowiek nieustannie potrzebuje wsparcia ze strony Boga i pomocy drugiego człowieka – zauważył abp Józef Guzdek, przywołując słowa św. Pawła: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” – Prośmy usilnie Boga o wsparcie w naszym życiu osobistym, rodzinnym, a dziś w sposób szczególny o wsparcie dla Inspektoratu. Mamy także świadomość tego, że powierzone nam zadania, przerastają nasze indywidualne siły. Potrzebny jest więc zespół ludzi, którzy doskonale się rozumieją i mają do siebie zaufanie – mówił.

Metropolita Białostocki i Administrator Apostolski Ordynariatu Polowego zwrócił również uwagę na gest skinienia ręką, który – jak podkreślił – wyraża wołanie o pomoc i wsparcie. – Ten ewangeliczny gest powtarzają wszyscy dowódcy oraz żołnierze Wojska Polskiego. To wy jesteście gospodarzami, pierwszymi, najważniejszymi. Was prosimy o wsparcie i pomoc, o zaradzenie wszelkim potrzebom natury logistycznej – dodał, dziękując wszystkim za trud i poświęcenie na czele z szefem IWsp SZ gen. bryg. Arturem Kępczyńskim.

jm / Bydgoszcz
Fot. Sławomir Mrowiński 

Relacja na stronie IWsp SZ