ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2023 r. z udziałem władz, służb mundurowych, przedstawicieli IPN, pocztów sztandarowych oraz mieszkańców miasta, od Mszy Świętej koncelebrowanej przez ks. bp. Krzysztofa Włodarczyka, ks. kan. płk. Stanisława Garbacika, ks. ppor. Marka Januchowskiego, ks. prał. Józefa Kubalewskiego, ks. por. Marka Pruszkowskiego, ks. Piotra Raszkę rozpoczęto obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. – Należy dziękować Opatrzności, że prawda dochodzi do świadomości młodego pokolenia Polaków – podkreślał bp.

„Walka wciąż trwa, przechodzi przez polskie umysły i serca. Co więcej, wciąż dotyczy tych samych wartości, jakie były drogie Żołnierzom Wyklętym: Boga, Ojczyzny i rodziny” – mówił w kościele NMP Matki Kościoła w Bydgoszczy bp Krzysztof Włodarczyk.

Wiele mogił Żołnierzy Wyklętych – jak przypomniał – jest wciąż anonimowych. – O wielu miejscach pochówku nie wiemy. Ktoś może postawić pytanie: czy walka z góry skazana na przegraną miała sens? – pytał, przywołując postać prof. Henryka Elzenberga. Filozof, etyk, nauczyciel i mistrz Zbigniewa Herberta, został wydalony przez władze komunistyczne z Katedry Filozofii UMK w Toruniu w 1950 roku za „niepoprawny idealizm”.

„Sens walki powinien być mierzony nie jej szansami na zwycięstwo, lecz wartościami, w obronie, których walka została podjęta” – cytował profesora. – Tę wojnę trzeba nam dziś kontynuować, ponieważ wielu chce Polskę poniżyć i zohydzić, a my jesteśmy świadomymi swej godności, narodowej tożsamości Polakami – mówił Biskup Bydgoski.

Zbudować Żołnierzom Wyklętym Panteon Narodowy w naszych sercach, to zrozumieć według bp., że być człowiekiem wielkim, podziwianym – jakim byli oni – to być niezłomnym w tym co dobre, prawdziwe i piękne. – To tylko z pielęgnowania tych wartości rodzi się człowiek zdolny do honoru i wielkich rzeczy, a nie skarlały moralnie, skłonny jedynie do podłych nikczemności – powiedział.

Na zakończenie bp Krzysztof Włodarczyk podkreślił, że konieczność narodowej pamięci o Żołnierzach Wyklętych, jest zadaniem na dzisiaj i przyszłość. – Konieczność pamięci ze strony Matki Kościoła, która nigdy nie wyrzeka się tych, którzy w Chrystusie umierają. Także uparte poszukiwanie świętych znaków, poprzez które Żołnierze Niezłomni uświęcili polską ziemię. Tę, którą zawsze całował św. Jan Paweł II, kiedy przybywał do Ojczyzny – zakończył.

diecezja.bydgoszcz.pl