ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

Msza św. w 80. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

Msza św. w 80. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

„Wszyscy ci bohaterowie, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny, weszli na drogę owych ewangelicznych błogosławieństw, wytyczoną przez Jezusa” – mówił ks. ppłk Kryspin Rak.

W bydgoskim kościele garnizonowym Matki Bożej Królowej Pokoju modlono się w intencji żołnierzy z okazji 80. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. – Uroczystość jest okazją do przypomnienia, że AK jest nie tylko symbolem walki o wolną i niepodległą Polskę, ale także symbolem „męstwa, patriotyzmu i gotowości do ponoszenia ofiar dla jej dobra – dodał ks. ppłk Kryspin Rak, który przewodniczył Eucharystii.

Według dziekana Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, szczególną uwagę należy poświęcić żyjącym żołnierzom Armii Krajowej, świadkom i uczestnikom nierównej walki o to, by Polska była Polską. – Dziś z perspektywy czasu wiemy, że warto było zdobyć się na takie poświęcenie.  Zebrani, w postawie zaufania i zawierzenia, złóżmy na ołtarzu ofiarę Bogu w intencji bohaterów – powiedział ks. ppłk Kryspin Rak.

Po Mszy Świętej odczytano list ministra obrony narodowej, a w kaplicy pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy AK, miał miejsce apel pamięci. Złożone zostały również wieńce i kwiaty.

14 lutego 1942 roku, z rozkazu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego, działający w okupowanej Polsce konspiracyjny Związek Walki Zbrojnej, został przekształcony w Armię Krajową, której działalność jest jedną z najbardziej chlubnych kart w historii Polski. Kart, która wniosła ogromny wkład w walkę o wolność Europy.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Justyna Kędra