ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Przedstawiciele władz różnych szczebli, mieszkańcy Bydgoszczy i regionu modlili się w kościele NMP Matki Kościoła, by uczcić Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 

Eucharystii przewodniczył Dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ks. ppłk Kryspin Rak. Ci, których dziś wspominamy i nazywamy „Wyklętymi”, szli drogą wierności Bogu, Ojczyźnie i złożonej przysiędze wojskowej. Zasłużyli oni na miano „Niezłomnych”, bo nie dali się zwieść. To dzięki ich świadectwu życia, oparciu się pokusie zdrady i dochowaniu wierności najwyższym wartościom, Polska ostatecznie odzyskała pełną wolność – mówił

Ksiądz kpt. Piotr Listopad podkreślił w kazaniu, że historia i etos „Wyklętych–Niezłomnych”, są ważnymi elementami dziedzictwa naszej wspólnoty. – Z militarnego punktu widzenia „Żołnierze Wyklęci” walczyli bez szans, ale składali swoje życie w sprawie im drogiej i świętej – Ojczyźnie wolnej od obcego najeźdźcy, czy okupanta, który choćby nie wiem jak przebiegle łgał, że przyniósł wolność, w samej rzeczy sprowadził zniewolenie. Oni wiedzieli, że są wartości, które na końcu odnoszą zwycięstwo. To: prawda, miłość, wolność i sprawiedliwość – wskazał kapłan.

Kim byli „Żołnierze Wyklęci?” – pytał ks. kpt. Piotr Listopad. – To wielcy, polscy patrioci, którzy wywodzili się przede wszystkim z Armii Krajowej. To ci, którzy rozpoczęli walkę z okupantem niemieckim i sowieckim we wrześniu 1939 roku i nie przerwali w 1944, 1945. I długie lata po wojnie przerwać jej nie mogli, bo nie chcieli żyć w Polsce, która nie spełnia ich marzeń – powiedział.

Duchowny przypomniał zarazem, że tradycja antykomunistycznego podziemia, była przez ponad pół wieku przechowywana w domach rodzinnych. W sferze publicznej nie istniała, albo stawała się celem ataków, fałszerstw, manipulacji, pomówień. – Chciano ją przemilczeć, skazując na zapomnienie lub zniesławić w oczach rodaków. Z żalem wspominamy, że wpływ tej propagandy trwał jeszcze długo po upadku komunistycznego reżimu i także w wolnej Polsce nie od razu z bohaterów zdjęto ciężar klątw i oszczerstw – podkreślił ks. kpt. Piotr Listopad, podkreślając, że prawda jednak ostatecznie zwyciężyła.

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na cmentarz komunalny przy ul. Kcyńskiej, gdzie na kwaterze „Żołnierzy Wyklętych” złożone zostały kwiaty. Wydarzeniom towarzyszyła również wystawa przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy, przygotowana przez IPN, pt. „Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944-1963”.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Justyna Kędra