ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

ZMIANY PERSONALNE W NASZEJ PARAFII

ZMIANY PERSONALNE W NASZEJ PARAFII

Decyzją Biskupa Polowego Wojska Polskiego Wiesława Lechowicza nastąpiła zmiana
personalna w naszej parafii. Ks. por. Marek Pruszkowski z dniem 1. października 2023 r. został
odwołany z urzędu wikariusza i skierowany do posługi jako wikariusz w Parafii Wojskowej w
Warszawie- Rembertowie.

W niedzielę 1. października 2023 r. o godzinie 12.00 odbędzie się uroczysta Msza Święta dziękczynna za posługę księdza Marka w naszej parafii.

Natomiast z dniem 2 października został skierowany do naszej
parafii ks. ppor. Krzysztof Kiszowski, dotychczasowy wikariusz Parafii Wojskowej Warszawa-
Bemowo.