ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

ZAKOŃCZENIE XXX PIESZEJ PIELGRZYMKI ŻOŁNIERZY NA JASNĄ GÓRĘ

ZAKOŃCZENIE XXX PIESZEJ PIELGRZYMKI ŻOŁNIERZY NA JASNĄ GÓRĘ

Ostatni dzień pielgrzymki rozpoczęła uroczysta Msza św., sprawowana przez biskupa polowego Wiesława Lechowicza w sanktuarium św. Ojca Pio na Przeprośnej Górce. Liturgię koncelebrowali bp Franciszek Rabek, biskup polowy armii słowackiej oraz kapelani ordynariatu polowego i armii państw sojuszniczych, biorących udział w pielgrzymce.
W homilii bp Lechowicz dziękował pielgrzymom za ich trud i gratulował wytrwałości w drodze na Jasną Górę. Na zakończenie Mszy św. wyraził wdzięczność osobom zaangażowanym w zorganizowanie i przeprowadzenie pielgrzymki. Podziękował też kapelanom za opiekę duszpasterską, którą sprawowali wśród żołnierzy na czele z dowódcą pielgrzymki, ks. płk. Stanisławem Garbacikiem i przewodnikiem, ks. mjr. Maksymilianem Jezierskim.

Po Mszy św. pielgrzymi wyruszyli na ostatni, dziesięciokilometrowy etap pątniczej drogi. W pierwszym rzędzie pielgrzymów szedł obecny na całym ostatnim etapie bp Wiesław Lechowicz oraz uczestniczący generałowie: gen. dyw. Adam Joks, dowódca 2. Korpusu Polskiego – Dowództwa Wojsk Lądowych z małżonką, gen. bryg. Artur Kępczyński, szef Inspektoratu Wsparcia RSZ, gen. bryg. pil. Piotr Krawczyk, zastępca dowódcy Centrum Operacji Powietrznych oraz gen. bryg. Maciej Siudak, dowódca 10. Brygady Logistycznej. Do pielgrzymów dołączył także Paweł Dycht, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Warto zaznaczyć, że gen. dyw. Adam Joks i gen. bryg. pil. Piotr Krawczyk przeszli całą trasę pielgrzymki i to po raz kolejny, dając świadectwo nie tylko dobrej kondycji i odporności na trudy, ale i wiary.

Po raz pierwszy w historii udziału pielgrzymki żołnierzy, grupa wojskowa szła na czele Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej, wprowadzając pielgrzymów z Warszawy na Jasną Górę. Dołączyła do nich orkiestra wojskowa oraz kompania honorowa żołnierzy Jednostki Wojskowej Komandosów Lublińca ze swoim sztandarem.

Wraz z bp. Wiesławem Lechowiczem pielgrzymi weszli do kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie Ordynariusz Wojskowy udzielił błogosławieństwa. W kaplicy Cudownego Obrazu zabrzmiał Apel Jasnogórski, śpiewany przez uczestników pielgrzymki w mundurach.

Pierwsza pielgrzymka wojskowa na Jasną Górę ruszyła w 1991 r. wraz z Warszawską Pielgrzymką Pieszą, tzw. paulińską. Od tamtego czasu pielgrzymka została odwołana trzykrotnie: z powodu tragicznej powodzi w 1997 r. oraz w latach 2020–2021 z powodu pandemii.

ordynariat.wp.mil.pl