ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

ZAKOŃCZENIE XXIX PIESZEJ PIELGRZYMKI ŻOŁNIERZY NA JASNĄ GÓRĘ

ZAKOŃCZENIE XXIX PIESZEJ PIELGRZYMKI ŻOŁNIERZY NA JASNĄ GÓRĘ

Po dziewięciu dniach drogi pełnej wysiłku i wyzwań żołnierze i pracownicy RON rozpoczęli ostatni etap drogi, który zwieńczyło wejście na Jasną Górę i nawiedzenie cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Po pokonaniu 306 kilometrów trzystu jedenastu uczestników w towarzystwie orkiestry wojskowej, kompanii reprezentacyjnej, jeźdźców konnych oraz dołączających ostatniego dnia pielgrzymek Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei i Krajowej Administracji Skarbowej zakończyło XXIX Pieszą Pielgrzymkę Żołnierzy.

Ostatni dzień pielgrzymki rozpoczęła uroczysta Msza św., sprawowana przez biskupa polowego Wiesława Lechowicza w sanktuarium św. Ojca Pio na Przeprośnej Górce. Liturgię koncelebrowali m.in.: ks. mjr Maksymilian Jezierski, przewodnik pielgrzymki wojskowej, ks. płk Stanisław Garbacik, jej dowódca, ks. mjr Marcin Janocha, sekretarz biskupa polowego i ks. płk SG Zbigniew Kępa, kapelan i kierownik pielgrzymki Straży Granicznej.

W homilii bp Lechowicz przywołał słowa z Ewangelii, która towarzyszyła pątnikom w dniu wyjścia z Warszawy: „Kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje” (Mt 16,24). Podkreślił, iż są one tożsame ze słowem Bożym wybranym przez Kościół na ostatni dzień pielgrzymki: „Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi” (Hbr 12,2). Biskup wskazał, iż do patrzenia na Jezusa wzywa także sama Matka Boża. – Za kilka godzin spojrzymy na obraz Matki Bożej Częstochowskiej, i co zobaczymy? Zobaczymy Maryję, która nie tyle słowem, co gestem mówi to samo, co autor listu do Hebrajczyków: patrzcie na Jezusa!

Biskup polowy wskazał pielgrzymom, że najlepszą drogą do Jezusa jest droga przez Maryję, która w swoim sercu słuchała Jezusa, przybliżała się do Niego, strzegła Go i z Nim się łączyła. Wskazując na życie Maryi pokazywał, jak głęboka relacja łączyła Maryję z Jej Synem, Synem Bożym. – Uczmy się od Maryi iść tą drogą rozumienia Jezusa, poznania Go, uczmy się od Niej, jak strzec Jezusa w naszym życiu, jak strzec wiary przed wrogiem, jakim jest grzech – zachęcił. Podkreślił, że czasem stawanie po stronie Boga jest byciem w opozycji do światowych wzorców, a świadectwo wiary potrafi spotykać się  nie tyle z niezrozumieniem, co wręcz wyśmianiem czy wrogością. – Pamiętam jak w dniu wyjścia pielgrzymki w Warszawie na widok jednej z grup przechodzących przez plac Bankowy pasażer taksówki wyskoczył i zaczął ubliżać. Nie wiadomo co bardziej go zdenerwowało, zatrzymanie ruchu czy widok grupy pielgrzymów śpiewających religijne pieśni – podzielił się z pielgrzymami historią, której był świadkiem, wskazując na to, że nauka Ewangelii jest wciąż aktualna, a sam Jezus powiedział, że przyszedł przynieść na świat rozłam.

Na zakończenie homilii życzył pątnikom, aby pomimo trudności chcieli i potrafili mieć wzrok utkwiony w Jezusa, by mogli nieść w sobie pokój i promieniować nim na innych. – Patrzmy zatem, bracia i siostry, na Jezusa, patrzmy tak, jak Maryja, która wskazuje swoją prawicą najprostszą i najpewniejszą drogę do Jezusa, jaką jest Jej serce. A więc znowu potwierdza się ważna, życiowa prawda z Małego księcia – dobrze widzi się tylko sercem – zakończył.

Na zakończenie Mszy św. Bp Lechowicz podziękował wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie i przeprowadzenie pielgrzymki, na czele z jej dowódcą – ks. płk. Garbacikiem i przewodnikiem – ks. mjr. Jezierskim. Pielgrzymi z kolei podziękowali za wsparcie i obecność biskupowi polowemu, wręczając mu ikonę Matki Bożej – Hetmanki Żołnierza Polskiego.

Po Mszy św. pielgrzymi wyruszyli na ostatni już, dziesięciokilometrowy etap pątniczej drogi. W pierwszym rzędzie pielgrzymów szedł obecny na całym ostatnim etapie ks. bp Lechowicz oraz uczestniczący w całej pielgrzymce wojskowej generałowie: gen. dyw. Adam Joks, zastępca dowódcy V Korpusu Sił Lądowych USA i gen. bryg. pil. Piotr Krawczyk, zastępca dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego wraz z towarzyszącymi im małżonkami.

Ten ostatni etap pielgrzymki wraz z nimi pokonali pątnicy z pielgrzymki Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei i Krajowej Administracji Skarbowej. W sumie na Jasną Górę, tłumnie witana przez miejscowych i pątników z innych kolumn i pielgrzymek, wkroczyła grupa około ośmiuset osób.

Wraz z biskupem Lechowiczem pielgrzymi weszli do kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, zawierzając Jej niesione od dziesięciu dni w sercach intencje. Przed obliczem Tej, która jest Hetmanką Żołnierza Polskiego, odśpiewali Apel Jasnogórski.
Bogu niech będą dzięki za czas tej pielgrzymki!

***

XXIX Piesza Pielgrzymka Żołnierzy na Jasną Górę rozpoczęła się w Warszawie, rankiem 5 sierpnia. Po Mszy św., sprawowanej przez bp polowego Wiesława Lechowicza wyruszyli na szlak razem z XLII Warszawską Akademicką Pielgrzymką Metropolitalną, pielgrzymując pod hasłem „Syn was wyzwoli”. Przewodnikiem tegorocznej pielgrzymki wojskowej był ks. mjr Maksymilian Jezierski, a dowódcą ks. płk Stanisław Garbacik, dziekan Inspektoratu Wsparcia. W Pielgrzymce Żołnierzy uczestniczyło 311 osób: żołnierzy Wojska Polskiego, pracowników Resortu Obrony Narodowej i ich rodzin. Wśród pątników było ośmiu kapelanów, a także dwóch generałów: gen. dyw. Adam Joks, zastępca dowódcy V Korpusu Sił Lądowych USA i gen bryg. pil. Piotr Krawczyk, zastępca dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego.

Podczas kolejnych dni marszu wysłuchiwali konferencji, głoszonych przez kapelanów wojskowych i zaproszonych gości, m. in.: „Księdza z Osiedla” – ks. Rafała Główczyńskiego SDS, ks. Łukasza Anioła SDS, odpowiedzialnego za Salwatoriański Ośrodek Powołań (SOP), kanclerza Kurii Ordynariatu Polowego ks. kpt. Rafała Kanickiego, s. Krzysztofę Kujawską ze Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, duszpasterza kościoła akademickiego św. Anny w Warszawie ks. Krystiana Sacharczuka. Konferencje pogłębiały temat wolności, wyzwolenia i niewoli, pozwalając uczestnikom na odkrycie treści hasła pielgrzymki.

W czasie trasy pielgrzymi odwiedzili znajdujące się w drodze do Częstochowy sanktuaria i liczne kościoły. Nawiedzili smardzewickie sanktuarium św. Anny, sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie, sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej w Szymanowie i cudowną figurę Matki Bożej Gidelskiej w bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gidlach. Jedną z Mszy św. pielgrzymkowych odprawił przyszły kapelan Wojska Polskiego ks. st. szer. pchor Paweł Janowski jako swoją prymicyjną. Tradycyjnie, pielgrzymi odwiedzili grób i oddali hołd gen. Tadeuszowi Bukowi, byłemu dowódcy Wojsk Lądowych, jednej z ofiar katastrofy smoleńskiej.

ordynariat.mil.wp.pl