ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

Zakończenie odprawy kapelanów Ordynariatu Polowego w Ryni

Zakończenie odprawy kapelanów Ordynariatu Polowego w Ryni

W dniach 29-31 maja 2023 r. odbyła się odprawa kapelanów Ordynariatu Polowego. Wzięli w niej udział kapelani rzymskokatoliccy oraz greckokatoliccy.

W pierwszym dniu odprawy, 29 maja, kapelani odbyli szkolenie z BHP. W drugim dniu (0 maja 2023 r.) po porannej modlitwie i Mszy św. wysłuchali prelekcji płk rez. prof. dr hab. Stanisława Ilnickiego na temat rozwoju instytucjonalnych form opieki nad żołnierzami dotkniętymi stresem bojowym i doświadczających problemów psychicznych.

Następnie wystąpił gen. bryg. Mirosław Polakow, szef Pionu Wsparcia – zastępca szefa Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, uczestnik misji wojskowych, który mówił o zadaniach DO RSZ oraz obecnej sytuacji na granicy z Białorusią.

Po południu o. prof. Andrzej Derdziuk OFMCap wygłosił wykład na temat spowiedzi księży oraz współczesnych wyzwań związanych z sakramentem pokuty i pojednania. [Patrz: Rynia: odprawa kapelanów Ordynariatu Polowego]

Drugi dzień zakończył się wystąpieniem ks. dr. Jarosława Tomaszewskiego, sekretarza krajowego Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła Piotra Apostoła. Przedstawił on Papieskie Dzieła Misyjne i zachęcił do włączenia się księży kapelanów do Papieskiej Unii Misyjnej.

Ostatni dzień odprawy (31 maja 2023 r.) rozpoczął się Mszą św. i modlitwą brewiarzową. W kazaniu biskup polowy Wiesław Lechowicz nawiązał do odczytanej Ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety przez Maryję. Podkreślił, że za wzorem Maryi każdy z kapelanów powinien wyjść, aby spotkać drugiego człowieka, aby uwielbić Boga. Bóg wierzy w człowieka, zaufał Maryi. Bóg lubi posługiwać się ludźmi w dziele zbawienia. Bóg spotyka się człowiekiem przez człowieka. Biskup Polowy zachęcił, aby podziękować Bogu za to, że wierzy w nas, że potrafi nas przemienić. Za przykładem Maryi mamy zamieść Jezusa drugiemu człowiekowi – powiedział bp Lechowicz. Kaznodzieja zwrócił uwagę na postawę Elżbiety. Uwierzyła ona, że Maryja nosi pod swoim sercem Zbawiciela. Nie mogła tego dostrzec swoimi oczami, lecz dostrzegła to oczami wiary. Biskup Lechowicz zachęcał, aby patrzeć na rzeczywistość oczami wiary. Trzeba widzieć Boga tam, gdzie innym się wydaje, że Boga nie ma. Grozi nam pokusa odrzucenia Kościoła, bo dostrzegamy grzechy hierarchii i wiernych słyszymy różne zarzuty kierowane pod adresem duchownych. Potrzebna jest nam wiara w Kościół. Dziękujmy Bogu za to, że nam zaufał i że w nas uwierzył – zakończył Biskup.

Odprawa księży kapelanów rozpoczęła się od wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych oraz medali i krzyży ustanowionych przez biskupów polowych. Biskup polowy wręczył także dekrety, m.in. dla pełniących różne funkcje podczas Pieszej Pielgrzymki Żołnierzy na Jasną Górę. Na temat aktualnych spraw mówili: ks. płk Kryspin Rak – wikariusz generalny, ks. kpt. Rafał Kaniecki – wikariusz generalny, ks. mjr Mateusz Korpak – kierownik wydziału duszpasterskiego kurii polowej, ks. płk SG Zbigniew Kępa – rzecznik Ordynariatu Polowego, ks. płk Stanisław Garbacik – dziekan Dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz ks. ppłk Tomasz Paroń.

Ponieważ ks. ppłk Krzysztof (Kamil) Szustak kończy w czerwcu br. posługę w Ordynariacie Polowym i podejmuje obowiązki w zakonie oo. paulinów biskup polowy Wiesław Lechowicz wręczył mu stosowny dekret i odznaczył Medalem „Milito pro Christo”.

Spotkanie zakończyło się modlitwą Anioł Pański.