ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

WYPOMINKI 2021: ZMARLI BISKUPI POLOWY ORAZ KAPELANI WOJSKOWI

WYPOMINKI 2021: ZMARLI BISKUPI POLOWY ORAZ KAPELANI WOJSKOWI

W listopadzie w tzw. wypominkach wspominani są zmarli ze wspólnot rodzinnych, parafialnych, diecezjalnych czy też innych. Poniżej lista zmarłych biskupów polowych oraz zmarłych w latach 1996-2021 księży kapelanów wojskowych. Wiernych Ordynariatu Polowego i odwiedzających naszą stronę parafialną zachęcamy do modlitwy za zmarłych duszpasterzy. 

LISTA ZMARŁYCH BISKUPÓW POLOWYCH ORAZ KAPELANÓW (1996-2021) WEDŁUG DAT ŚMIERCI

ZMARLI BISKUPI POLOWI

abp gen. dyw. Stanisław Gall – Biskup Polowy Wojsk Polskich (1919 – 1933) [+ 11 IX 1942 r.];

abp gen. dyw. Józef Gawlina – Biskup Polowy Wojsk Polskich (1919 – 1947) [ + 21 IX 1964 r.];

bp gen. broni Tadeusz Płoski – Biskup Polowy Wojska Polskiego (2004-2010) [+10 IV 2010 r.].

ZMARLI KSIĘŻA KAPELANI (1996-2021)

ks. prał. płk mgr Tadeusz Dłubacz [+ 4 VII 1999 r.]

ks. dr mjr Marek Major [+ 10 IV 2000 r.]

ks. prałat płk mgr Jan Wnuk [+ 27 VI 2001 r.]

ks. por. Dariusz Strzelczyk [+10 II 2001 r.]

ks. płk Jan Mrugacz [+ 11 VII 2002 r.]

ks. mjr rez. Bolesław Bugzel [+ 11 I 2003 r.]

ks. płk Florian Klewiado [+ 16 III 2003 r.]

ks. ppłk Zbigniew Stefaniak [+ 10 I 2004 r.]

ks. płk w st. spocz. Marian Sternik [+ 7 XI 2004 r.]

ks. ppłk Marek Strzelecki [+ 7 II 2006 r.]

ks. płk w st. spocz. Zygmunt Gola [+ 4 IX 2006 r.]

ks. ppłk w st. spocz. Jan Zawistowski [+ 12 XII 2006 r.]

ks. ppłk w st. spocz. Franciszek Kędziora [ +11 II 2007 r.]

ks. kpt. w st. spocz. Antoni Gorzandt [+ 22 IV 2007 r.]

o. gen. bryg. w st. spocz. Adam Franciszek Studziński [+ 2 IV 2008 r.]

ks. płk w st. spocz. Józef Klamecki [+ 4 VI 2008 r.]

ks. kan. mjr rez. Henryk Cudak [+ 31 X 2008 r.]

o. płk w st. spocz. Jan Wolny [+ 13 XI 2008 r.]

ks. prof. dr hab. płk Jerzy Syryjczyk [ +11 I 2009 r.]

ks. kan. płk Stanisław Potapczuk [+ 30 VIII 2009 r.]

ks. płk Jan Osiński [+ 10 IV 2010 r.]

ks. płk w st. spocz. Józef Mroczek [+ 22 V 2010 r.]

ks. mjr w st. spocz. Włodzimierz Jankowski [+22 VIII 2011 r.]

ks. prał. Aleksander Smędzik [+ 7 VII 2012 r.]

ks. prof. dr hab. mjr Waldemar Irek [+ 13 VIII 2012 r.]

ks. prał. płk w st. spocz. Stanisław Obszyński [+ 24 II 2013 r.]

ks. mjr. rez. Leszek Mencel [+ 29 VI 2013 r.]

ks. płk Henryk Pietrewicz [+ 13 III 2014 r.]

ks. prał. kan. płk SG Stefan Dmoch [+ 18 VII 2014 r.]

ks. płk Józef Pałęga [+ 20 IX 2014 r.]

ks. kan. płk rez. Zbigniew Kłusek [+ 12. II 2015 r.]

ks. płk dr Franciszek Kamiński [+ 24 II 2015 r.]

ks. płk Henryk Burzyński [+ 18 IV 2015 r.]

ks. ppłk Sławomir Matusiak [+ 20 IV 2015 r.]

ks. płk Józef Kubicki [+ 3 IX 2015 r.]

ks. płk Tadeusz Skrzyniarz [+ 18 IX 2016 r.]

ks. ppłk Andrzej Jakubiak SVD [+ 9 II 2018 r.]

ks. płk w st. spocz. Kazimierz Antoniewicz [+ 18 VII 2018 r.]

ks. kan. ppłk w st. spocz. Stanisław Nowicki [+ 7 XI 2018 r.]

ks. por. Antoni Humeniuk [+ 22 XI 2018 r.]

ks. ppłk Mieczysław Oleksiuk [+ 16 II 2019 r.]

ks. prał. ppłk Alfred Franciszek Cybula [+ 21 II 2019 r.]

ks. kan. płk rez. Piotr Andrzej Molendowski [+ 2 VII 2019 r.]

ks. mjr Krzysztof Straub [+ 27 IX 2019 r.]

ks. mjr Franciszek Gutowski [+ 10 X 2019 r.]

ks. ppłk Wojciech Warchoła [+ 3 VI 2020 r.]

ks. ppłk dr Edward Zakrzewski [+ 15 VII 2020 r.]

ks. prał. płk Bolesław Jakub Lichnerowicz [+ 1 I 2021 r.]

ks. płk kan. Bogdan Zalewski [+ 7 II 2021 r.]

ks. płk kan. Adam Sosonko [+ 18 III 2021 r.]

ks. ppłk kan. Józef Tymczuk [+ 23 VI 2021 r.]

ks. prał. płk Leszek Kołoniecki [+ 15 VIII 2021 r.]

oprac. ks płk SG Zbigniew Kępa
notariusz kurii biskupiej Ordynariatu Polowego

Ordynariat Polowy