ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

Wprowadzenie na urząd Proboszcza

Wprowadzenie na urząd Proboszcza

7 lutego w naszej Parafii Wojskowej podczas Mszy św. odbyła się uroczystość objęcia urzędu proboszcza przez ks. ppłk. Kryspina Raka, który 1 lutego  2021 roku decyzją JE Ks. Bp gen. bryg. dr. Józefa Guzdka, został mianowany proboszczem Parafii Wojskowej pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Bydgoszczy, oraz na urząd p.o. Dziekana Dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i kapelana 8. Kujawsko – Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Bydgoszczy. 

Uroczystego wprowadzenia na urząd proboszcza dokonał ks. płk Bogdan Radziszewski – Wikariusz Generalny.