ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

Uroczystości upamiętniające 83. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego

Uroczystości upamiętniające 83. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego

83 lata temu utworzone zostało Polskie Państwo Podziemne. Z tej okazji w Bydgoszczy odbyły się dziś uroczystości upamiętniające powstanie największego w Europie ruchu oporu.

Organizatorami uroczystości byli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Dowódca Garnizonu Bydgoszcz gen. bryg. Artur Kępczyński oraz Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy Edyta Cisewska.

Obchody zainaugurowała Msza św. w kościele garnizonowym, sprawowana przez Dziekana Dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ks. płk. Stanisława Garbacika. Następnie złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą bohaterów cywilnej walki o niepodległość Ojczyzny, umieszczonej przy Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Uroczystościom towarzyszyła wystawa plenerowa, przygotowana przez IPN pt. „Polskie Państwo Podziemne”. Polskie Państwo Podziemne, którego 83. rocznicę powstania dziś obchodzimy, było unikatem w skali Europy i świata. Okupowana Polska utrzymała własną administrację w warunkach Państwa Podziemnego. Stworzyła także największe konspiracyjne siły zbrojne w Europie – Armię Krajową. W 1943 roku powstał 2 Korpus Polski generała Władysława Andersa, czyli Polskie Siły Zbrojne Na Zachodzie 

– powiedział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, który podkreślił, że administracja cywilna i siły zbrojne zapewniły ciągłość istnienia Państwa Polskiego.Jako przedstawiciel rządu wolnej i niepodległej Polski składam dziś hołd tym wszystkim, którzy w czasie niemieckiej i sowieckiej okupacji trwali na służbie Rzeczypospolitej 

– dodał.

Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski podkreślił, że Polacy od pierwszych dni wojny nie mieli złudzeń – Państwo Polskie na zawsze miało ulec likwidacji i zniknąć z mapy świata. Polacy nie widzieli innego rozwiązania, jak tylko czyn zbrojny. Gotowi byli złożyć swe życie w ofierze na ołtarzu Wolnej Polski. I tak też uczynili. Tamto pokolenie krwią spisało testament miłości i poświęcenia, któremu nie dorówna żadne przyszłe pokolenie – dodał.

List skierowany na tę uroczystość przez Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego odczytał zastępca Prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz.Mimo upływu 83 lat, żywo wspominana jest II wojna światowa. Bo to nadal wielka rana naszego narodu jak i całej Europy. Tym bardziej w obliczu toczącej się wojny na ziemi ukraińskiej. Trudno nam zrozumieć motywy człowieka tyrana, który dokonuje najazdu zbrojnego na sąsiedni, wolny kraj i ma zamiar anektować jego ziemię. Polacy bezwzględnie potępili ten akt agresji, z niepokojem odczuwając, że zburzył on nasze poczucie bezpieczeństwa. Narodowi ukraińskiemu niesiemy wieloraką pomoc w przekonaniu, że każdy system totalitarny upadnie, bo nic nie jest silniejsze od dążenia do wolności 

– napisał Rafał Bruski.

Zastępca Dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon podkreślił, że oddajemy dziś hołd ogromnej odwadze, jaką od kilkuset lat musieli się wykazywać Polacy, gdy popadli w zniewolenie.Ćwierć wieku temu ta tragedia, wraz z pierwszym rozbiorem, rozpoczęła się i powtarzała wielokrotnie. Z tego też powodu musieliśmy się zrywać do walki o niepodległość. Ten wielki zryw w czasie II wojnie światowej pochłonął kilkaset tysięcy ofiar wśród żołnierzy i miliony wśród cywilów. Był on niestety konieczny i dlatego tak mocno właśnie II wojnę światową wspominamy, bo jesteśmy im to winni, ale jesteśmy to winni też tym, którzy przyjdą po nas, bo nie znamy dalszego biegu historii. Każdego 27 września musimy oddać hołd najdzielniejszym z dzielnych, którzy mimo zagrożenia, mimo pewności, że część z nich życie odda, stanęli do walki 

– dodał.

Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy pod batutą majora doktora Dominika Sierzputowskiego.

www.gov.pl