ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

Uroczystości upamiętniające 105. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Uroczystości upamiętniające 105. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

27 grudnia przy Grobie i Pomniku Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego w Bydgoszczy odbyły się uroczystości upamiętniające 105. rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego z lat 1918–1919. Przy okazji nawiązano również do tegorocznego jubileuszu 25 lat działalności Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy.

Towarzystwo kontynuuje tradycje zapoczątkowane jeszcze w 1920 r. przez Związek Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, następnie przez Związek Powstańców Wielkopolskich działający od 1928 r., Związek Weteranów Powstań Wielkopolskich istniejący od 1946 r. i działające od 1989 r. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Oddział Kujawsko-Pomorski z siedzibą w Bydgoszczy stanowi jednostkę poznańskiego Zarządu Głównego TPPW 1918–1919.

Środowe uroczystości Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego z lat 1918–1919 tradycyjnie poprzedziła Msza w Kościele Garnizonowym Parafii Wojskowej pw. Matki Bożej Królowej Pokoju przy ul. Bernardyńskiej, celebrowana przez ks. kan. płk. Stanisława Garbacika, Dziekana Dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sil Zbrojnych. Po mszy licznie przybyłe poczty sztandarowe, delegacje i mieszkańcy Bydgoszczy oraz regionu, w asyście Wojska Polskiego i drużyny pieszej w historycznych mundurach Wojsk Wielkopolskich – członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Bydgoszcz”, przemaszerowali pod powstańczy Pomnik, gdzie odbyła się druga część uroczystości. W niej przemawiali wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel, wiceprzewodniczący sejmiku kujawsko-pomorskiego Łukasz Krupa, wiceprezydent Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz i Prezes Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Sławomir Łaniecki.

Od ubiegłego roku tradycją stało się wyróżnianie podczas bydgoskich uroczystości 27 grudnia działaczy Towarzystwa oraz sympatyków zaangażowanych w działalność propagującą wiedzę historyczną i pamięć o powstaniach wielkopolskich. Wiceprezydent Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz wręczył trzy Statuetki „Łuczniczki”: ppłk. w st. spocz. Wojciechowi Zawadzkiemu – jednemu z założycieli bydgoskiego TPPW 1918–1919, GRH „Garnizon Bydgoszcz” – za wieloletnią działalność popularyzatorską i edukacyjną oraz Klasom Mundurowym Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy za działalność na rzecz upamiętniania wydarzeń powstańczych wśród młodzieży. List gratulacyjny Prezydenta Bydgoszczy za pracę społeczną otrzymał członek Towarzystwa, wnuk Powstańca Wielkopolskiego, Andrzej Grubczyński.

Kapituła odznaczeniowa Zarządu Głównego TPPW 1918–1919 w Poznaniu przyznała również Odznaki Honorowe „Wierni Tradycji” dla najbardziej zasłużonych działaczy Towarzystwa. Otrzymali je: Stanisław Łupina reprezentujący Koło TPPW w Brzozie oraz pośmiertne Joachim Hinze z Koła Bydgoszcz TPPW, który wraz z listem od Prezydenta Bydgoszczy – podziękowaniem za wieloletnią pracę na rzecz Towarzystwa i bydgoskiego ruchu skautowego, odebrali wnukowie: Miłosz Matelski i Mateusz Mielcarski. Prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego TPPW 1918–1919 w Bydgoszczy w symbolicznej formie wręczył także dwie legitymacje Towarzystwa nowym jego członkom – Lidii Zawrot i Zdzisławowi Świątkowskiemu.
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 jest organizacją społeczną, otwartą dla każdego, więc zapraszamy do kontaktu, aktywności i wstępowania.

Fb/ id=100054043359617