ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych kapelanom Ordynariatu Polowego 

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych kapelanom Ordynariatu Polowego 

PREZYDENT RP ANDRZEJ DUDA, ZWIERZCHNIK SIŁ ZBROJNYCH UHONOROWAŁ OŚMIU KAPELANÓW ORDYNARIATU POLOWEGO ODZNACZENIAMI PAŃSTWOWYMI. UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ODBYŁA SIĘ W SALI KONFERENCYJNEJ ORDYNARIATU POLOWEGO. W IMIENIU PREZYDENTA ODZNACZENIA WRĘCZYŁ GEN. BRYG. REZ. MIROSŁAW WIKLIK, ZASTĘPCA SZEFA BBN.

Na początku uroczystości wprowadzony został sztandar Wojska Polskiego

Zebranych powitał biskup polowy Wiesław Lechowicz. Ordynariusz wojskowy złożył na ręce Mirosława Wiklika podziękowania dla Zwierzchnika Sił Zbrojnych za dostrzeżenie posługi kapelanów i docenienie ich pracy.

Przywołał w tym kontekście fragment listu, który prezydent Andrzej Duda przesłał w 2019 r. w związku z obchodami trzydziestolecia odnowienia Ordynariatu Polowego. „W czasach profesjonalnej armii, kapelani wojskowi służą żołnierzom przede wszystkim wsparciem duchowym. Poszukują nowych form kapłańskiej posługi, pozwalających być blisko tego, czym żyje współcześnie nasza armia. Na co dzień włączają się w powszednią służbę żołnierzy, poznają ich problemy, rodziny, środowiska, służą radą i pomocą. Z oddaniem towarzyszą również żołnierzom w niebezpiecznych misjach poza krajem. Wiąże się to często z pełnieniem posługi w rejonach objętych konfliktami, w warunkach realnego zagrożenia. Ta służba duszpasterska jest szczególnie cenna i niezwykle potrzebna. W polskich kontyngentach wojskowych kapelani cieszą się wielkim szacunkiem, stając się często powiernikami i prawdziwymi przyjaciółmi żołnierzy”. Biskup polowy podkreślił, że dzisiejsza uroczystość to potwierdzenie słów prezydenta. – Te słowa choć przesłane kilka lat temu nie zmieniają się i wciąż są aktualne – powiedział bp Lechowicz.


Za zasługi dla obronności i suwerenności kraju oraz osiągnięcia w działalności na rzecz duszpasterstwa wojskowego Brązowym Krzyżem Zasługi uhonorowani zostali ks. płk Stanisław Garbacik, ks. płk Paweł Piontek, ks. płk Kryspin Rak, ks. płk Piotr Sroka, ks. ppłk Mariusz Antczak i ks. ppłk Mirosław Biernacki. Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami otrzymał ks. płk Tomasz Paroń, a Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości odznaczony został ks. ppłk Marcin Janocha

Minister Mirosław Wilkik pogratulował kapelanom za posługę na rzecz żołnierzy i ich rodzin. Podkreślił, że w czasie swojej służby w Wojsku Polskim miał okazję spotkać się z kilkoma z nich. Zwrócił uwagę, że szczególnie podczas misji daleko poza granicami kraju obecność kapelana jest dla żołnierzy niezwykle ważna. Dodał, że o wadze posługi duszpasterskiej i wzmacniania morale przez kapelanów przekonują się ukraińscy żołnierze.


Uroczystość zakończyły odprowadzenie pocztu sztandarowego i wspólna fotografia.