ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

Uroczystość NMP Królowej Polski i 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Uroczystość NMP Królowej Polski i 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

„Konstytucja 3 maja w swój korpus nie wpisała prawa Objawienia, ale w preambule odwołała się do Trójcy Świętej” – przypomniał biskup ordynariusz Jan Tyrawa, który w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przewodniczył Mszy św. w bazylice św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy.

Podczas wygłoszonej homilii bp Jan Tyrawa skupił się na refleksji dotyczącej pytania o podstawy wolnego państwa prawa, którym przecież chciała być Polska. Odwołał się do przemówienia Benedykta XVI wygłoszonego w niemieckim Bundestagu 22 września 2011 roku, a poświęconego filozofii tworzenia prawa w Europie.

Dalej biskup bydgoski zauważył, że przepisy prawne były niemal zawsze uzasadniane religijnie. O tym, co wśród ludzi słuszne, rozstrzygało bóstwo. Wyjątek pod tym względem stanowi chrześcijaństwo, które nigdy nie narzucało państwu i społeczeństwu praw wywodzonych z Objawienia.

Następnie bp Jan Tyrawa – powołując się ponownie na słowa Benedykta XVI – podkreślił, że dzisiaj, jakby w atmosferze rewolucji kulturowej, która dokonała się w Europie w 1968 roku, prawo naturalne i sama natura zostały odrzucone jako „wymysł katolicki”, coś, na temat czego wstyd nawet rozmawiać.

Dalej bp Jan Tyrawa nawiązał ponownie do tego, że Konstytucja 3 maja w swój korpus nie wpisała prawa Objawienia, ale w preambule odwołała się do Trójcy Świętej i na przekonaniu o istnieniu Boga rozwinęła ideę praw człowieka, ideę równości wszystkich ludzi wobec prawa, uznanie nienaruszalności godności każdej osoby, a także świadomość, że ludzie są odpowiedzialni za swoje czyny.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Wiesław Kajdasz i Marcin Jarzembowski

Portal Diecezji Bydgoskiej