ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

SZÓSTY DZIEŃ PIELGRZYMOWANIA – TO JUŻ POŁOWA!

SZÓSTY DZIEŃ PIELGRZYMOWANIA – TO JUŻ POŁOWA!

Gęsta mgła nad obozowiskiem przywitała pielgrzymów w kolejnym dniu ich rekolekcji w drodze. Radość rysowała się na ich twarzach, ponieważ przekroczyli już półmetek pielgrzymowania.

Po porannych czynnościach i sprawnym pakowaniu wyruszyli na kolejny odcinek swego marszu z Bogiem, by uczestniczyć we Mszy św. w miejscowości Smardzewice w sanktuarium św. Anny. Mszy św. przewodniczył ks. bp Romuald Kamiński – ordynariusz warszawsko – praski.

W homilii nawiązał do patrona dnia św. Wawrzyńca oraz św. Anny. Parafrazując słowa św. Wawrzyńca, który mówił, że ubodzy dla Kościoła są wielkim skarbem, tak właśnie pielgrzymi są nim dla współczesnej wspólnoty wierzących. I tak jak Anna w pokorze serca i cichości przekazywała wiarę Maryi, tak jesteśmy wezwani do naśladowania tych cech w naszym życiu rodzinnym i społecznym.

Wyjątkowym wydarzeniem pod koniec Mszy św. było nabożeństwo przyjęcia deklaracji nowych członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Wiele osób (w tym naszych żołnierzy) podejmowało to wyrzeczenie za swoich bliskich, wierząc w siłę wspólnotowej modlitwy oraz uzdrowienie z choroby.

W trakcie marszu pielgrzymi mogli wysłuchać konferencji siostry Krzysztofy, która pielgrzymuje z grupą wojskową, a na co dzień zajmuje się pomocą kobietom upadłym oraz osobom będącym ofiarami handlu ludźmi.

W codziennej konferencji nawiązującej do hasła pielgrzymki Pan mój i Bóg mój ks. ppor. Marek pochylał się nad tematem czasu, który jest nam dany. Panem czasu jest tylko i wyłącznie Bóg. Od Niego go otrzymaliśmy i winniśmy go tak wykorzystywać, by nas zbliżał do świętości i do Niego. Zachęcał do tego, byśmy żyli tak, jakby dzisiejszy dzień miał być naszym ostatnim, a modlili się i ufali, jakby wszystko zależało od Boga.

Dzisiejszy dzień był niezwykle łaskawy dla pielgrzymów, jeśli chodzi o pogodę. Przez cały etap pielgrzymowania dawało się odczuć łagodny wiatr niczym powiew Ducha Świętego. Po niespełna 30 kilometrach grupa pielgrzymów dotarła na obozowisko w miejscowości Owczary, po pogodnym wieczorze oraz Apelu Jasnogórskim nabrać sił do kolejnego pielgrzymowania. Przed nimi bowiem niełatwy dzień, który będzie miał blisko 40 kilometrów.

ordynariat.wp.mil.pl