ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

Święto 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania

Święto 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania

28 maja 2024 roku żołnierze i pracownicy 22. ODN uczestniczyli we Mszy Świętej w intencji żołnierzy, pracowników wojska 22. ODN i ich rodzin w naszej świątyni garnizonowej. Uroczystą liturgię sprawował ks. ppor. Krzysztof Kiszowski – wikariusz Parafii Wojskowej w Bydgoszczy.

Honorowymi gośćmi tegorocznych obchodów Święta Jednostki Wojskowej byli Szef Sztabu Centrum Operacji Powietrznych-Szef Sztabu Komponentu Powietrznego płk Robert KARASIEWICZ, syn Patrona 22. ODN płk. pil Tadeusza Henryka ROLSKIEGO – Daniel ROLSKI oraz dowódcy i komendanci jednostek wojskowych garnizonu Bydgoszcz jak również wójt gminy Sicienko Pan Piotr CHUDZYŃSKI.

W swoim przemówieniu Dowódca 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania płk Sławomir OSTROWSKI przypomniał osiągnięcia Ośrodka na przestrzeni ostatniego roku, ale także najważniejsze momenty 22 – letniej historii.

W czasie uroczystego apelu odczytany został rozkaz specjalny, w którym Dowódca podziękował żołnierzom i pracownikom wojska za codzienny trud, wysiłek i ofiarność w rzetelnym wykonywaniu zadań służbowych, a szczególnie zasłużeni żołnierze i pracownicy wojska zostali nagrodzeni i wyróżnieni listami gratulacyjnymi, nagrodami rzeczowymi oraz zostały nadane Odznaki Pamiątkowe 22. ODN.

Po zakończeniu uroczystego Apelu odbyło się złożenie kwiatów przez Szefa Sztabu COP-DKP, Dowódcę i Zastępcę Dowódcy – Szefa Sztabu 22. ODN pod pamiątkowym obeliskiem, który jest poświęcony pamięci naszego patrona płk pil. Tadeusza Henryka ROLSKIEGO.

Dla uczczenia 22. rocznicy utworzenia 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Szef Sztabu Centrum Operacji Powietrznych płk Robert KARASIEWICZ, Dowódca 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania płk Sławomir OSTROWSKI, Nadleśniczy Nadleśnictwa Żołędowo p. Piotr TABAKA oraz syn Patrona 22. ODN posadzili dąb szypułkowy im. „Matki Chrzestnej 22. ODN – Leokadii Teresy MAJEWICZ”.

22.odn.wp.mil.pl