ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

ROCZNICA UTWORZENIA ARMII KRAJOWEJ

ROCZNICA UTWORZENIA ARMII KRAJOWEJ

14 lutego jest dniem szczególnym w kalendarzu każdego żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej. Jako kontynuatorzy tradycji Armii Krajowej, żołnierze WOT są czynnymi uczestnikami uroczystości związanych z rocznicą wydarzeń 14 lutego 1942 r. Wtedy to, na rozkaz gen. Władysława Sikorskiego Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. Pierwszym komendantem został gen. Stefan Rowecki ps. „Grot”, którego imieniem został nazwany modułowy system broni strzeleckiej w Wojsku Polskim. Symbolika jest w tym miejscu nieprzypadkowa – pierwszym użytkownikiem karabinka zostały Wojska Obrony Terytorialnej, które dziedziczą tradycje AK. 

W obecnym, drugim już roku pandemii również obchody tego ważnego dnia wyglądały inaczej. Bardziej niż kiedykolwiek Terytorialsi mogli oddać hołd tradycji, wartościom i przede wszystkim Tym, dzięki którym tę tradycję mogą kontynuować – kombatantom, żołnierzom Armii Krajowej. 

Wydarzeniem symbolicznym była msza święta w kościele garnizonowym w Bydgoszczy, która odbyła się w niedzielę 14.02.2021 r. 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej miała zaszczyt wystawić na niej sztandar Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej okręgu Bydgoszcz. Mundurowi z 82 batalionu lekkiej piechoty pamiętali również o żołnierzach, którzy odeszli na wieczną wartę. Dali wyraz należytego szacunku i uporządkowali inowrocławskie groby żołnierzy m.in.: Bitwy Warszawskiej, wojny obronnej 1939 r. oraz AK.Oficer Prasowy 8.K-PBOT
por. Paweł BANASIAK

żródło: 8K-PBOT