ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

REKOLEKCJE KAPELANÓW WOJSKOWYCH

REKOLEKCJE KAPELANÓW WOJSKOWYCH

W dniach 19-22 września br. odbyły się w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym „Księżówka” w Zakopanem, doroczne rekolekcje księży kapelanów Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, w których udział wzięli także Kapelani Garnizonu Bydgoszcz.

Rekolekcje poprowadził ks. Bogusław Kowalski, proboszcz parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła
w Warszawie-Grochowie, ceniony kaznodzieja. Celem ćwiczeń duchownych – jak podkreślił w pierwszej konferencji – jest refleksja nad powołaniem kapłańskim. Tematyka rozważań rekolekcyjnych związana była
z kapłaństwem: z powołaniem, wiernością Chrystusowemu kapłaństwu, z koniecznością nawracania się
i powrotu do pierwotnej gorliwości oraz Eucharystii jako źródła i mocy owocnej posługi duszpasterskiej. Uczestnicy rekolekcji wspólnie odmawiali modlitwę brewiarzową, uczestniczyli w drodze krzyżowej, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz odbyli spowiedź św.

W trakcie rekolekcji odbyły się spotkania gremiów Ordynariatu Polowego: dwóch kapituł katedralnej i kolegiackiej św. Elżbiety, podczas których nasz Ksiądz Proboszcz Stanisław Garbacik został mianowany Kanonikiem Gremialnym Kapituły Kolegiackiej Świętej Elżbiety – Gratulujemy.

Na zakończenie Rekolekcji w przemówieniu skierowanym do kapelanów Biskup Polowy podkreślił,
że jego posługa w Ordynariacie Polowym zbiegła się z pracami synodalnymi w polskim Kościele.
Jak podkreślił synod oznacza wspólną drogę. – Chciałbym, aby tego wspólnego bycia razem było jak najwięcej – powiedział. Biskup polowy wyjaśnił, że styl posługi synodalnej można streścić w pięciu punkach: wyjść, włączyć się, towarzyszyć, pracować razem, świętować razem. W realiach Ordynariatu oznacza to, że kapelan ma wyjść do żołnierzy i funkcjonariuszy, włączyć się w ich życie i działalność, towarzyszyć im w wypełnianiu ich służby, pracować z nimi, być z nimi w chwilach radości i smutku. – Chciałbym, abyśmy wypracowali styl synodalny naszej pracy, a to nic innego jak styl Kościoła – powiedział bp Wiesław Lechowicz.