ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

PRZESŁANIE BISKUPA POLOWEGO WIESŁAWA LECHOWICZA NA XXXI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO.

PRZESŁANIE BISKUPA POLOWEGO WIESŁAWA LECHOWICZA NA XXXI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO.

Wierzę w Kościół Chrystusowy – to hasło tegorocznego roku duszpasterskiego w Polsce. Jest to zachęta do uświadomienia sobie, że wspólnota, do której należymy, jest dziełem Chrystusa, ukształtowanym według Jego zamysłu. Otwartość Kościoła na wszystkich jest jedną z jego znamiennych cech, wynikających z życia Jezusa. Przyjście do tych, którzy cierpią Jezus odczytywał jako ważne założenie swej Bożej misji. Czynem potwierdzał to, czego nauczał, a mówił między innymi: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają (Łk 5,31). Kościół kontynuując misję Jezusa, pragnie także otaczać chorych miłością poprzez modlitwę i konkretne czyny.

W sobotę, 11 lutego, będziemy obchodzić Światowy Dzień Chorego. Jest to również liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie 165 lat temu, 11 lutego, po raz pierwszy ukazała się tam Matka Boża. Od tamtego dnia do Lourdes zaczęły przybywać rzesze wiernych, wśród nich wielu chorych. W jednym z późniejszych objawień Maryja poleciła 14-letniej Bernadecie: Idź i powiedz kapłanom, aby zbudowali tutaj kaplicę. Kaplica, która powstała w Lourdes dała początek monumentalnej bazylice, składającej się z trzech poziomów. Każdy z nich stanowi osobny kościół. Prawdziwym fenomenem jest fakt, że do każdej z tych świątyń można wejść bez konieczności pokonania choćby jednego stopnia. Ów niezwykły zamysł architektoniczny jest poruszającym odbiciem zamysłu Chrystusa. Chorzy poruszający się o kulach, na wózkach inwalidzkich i łóżkach medycznych – ci, których tak szczególnie ukochał – mogą swobodnie przekraczać próg Jego domu.

Zewnętrzna budowla sanktuarium w Lourdes zdaje się zatem wskazywać na głęboką rzeczywistość duchową Kościoła, do którego z woli i inicjatywy Boga bez przeszkód wchodzą osoby ze swoim bagażem obciążeń, trudności i cierpień. Niech ta świadomość otwartości Kościoła nieustannie nam towarzyszy, daje nadzieję na bliskość Chrystusa, który kładzie swe ręce na wszystkich, a w szczególności na tych, którzy się źle mają.  Obudźmy w sobie wiarę w piękny wewnętrznie Kościół i niczym współcześni architekci starajmy się budować wspólnotę „bez stopni” i trudności, w tym solidarną z chorymi przez dzieła miłosierdzia i modlitwę zanoszoną w ich intencji.

Wstawiennictwu Maryi, Uzdrowieniu Chorych, polecam wszystkich chorych i poszkodowanych na zdrowiu, zwłaszcza żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich najbliższych. Niech u boku Jezusa i Maryi znajdą ukojenie w bólu, a u boku bliskich dobroć i potrzebną pomoc. Modlitwą i wdzięczną pamięcią otaczam lekarzy, personel pielęgniarski, kapelanów i wszystkich pracowników wojskowych instytutów, szpitali, oraz przychodni lekarskich.

Wszystkim wiernym, a przede wszystkim ludziom schorowanym, z serca błogosławię

bp Wiesław LECHOWICZ