ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

Przekazanie obowiązków na stanowisku Szefa IWspSZ

Przekazanie obowiązków na stanowisku Szefa IWspSZ

W czwartek, 1 kwietnia gen. Rajmund Andrzejczak, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wziął udział w uroczystości przekazania obowiązków na stanowisku szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Czasowo pełniącym obowiązki szefa Inspektoratu został płk Artur Kępczyński, który przejął obowiązki od gen. dyw. Dariusza Ryczkowskiego.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w przemówieniu podziękował generałowi Dariuszowi Ryczkowskiemu za wysoki poziom realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych. Podkreślił rolę Inspektoratu – „Nie mam wątpliwości, że w siłach zbrojnych nic nie wydarzy się bez Inspektoratu Wsparcia. Każda czynność finansowa, planistyczna, infrastrukturalna musi być wcześniej przeanalizowana, zaplanowana i wykonana na czas, angażując ogromny potencjał ludzi (..). Ja jako Szef Sztabu, również jako żołnierz, który widzi całą mechanikę sił zbrojnych, doskonale sobie zdaję sprawę, że bez Inspektoratu Wsparcia SZ nie odbyłoby się nic”. 

Generał Andrzejczak podziękował, również za zaangażowanie w ostatnich miesiącach w walce z pandemią wirusa SarsCov2, zadań związanych ze zmianami dyslokacyjnymi jednostek, obecnością sił sojuszniczych na terenie RP.  – „ Nie odbyło by się to gdyby nie styl dowodzenia, zaangażowanie i pasja wszystkie te walory były reprezentowane przez pana generała Ryczkowskiego”  – powiedział dziękując zdającemu obowiązki Szef Sztabu Generalnego WP.

W pożegnalnym przemówieniu gen. dyw. Dariusz Ryczkowski podziękował za dwa lata intensywnej i owocnej służby i pracy w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych.  – „Nie udałoby się zrealizować wszystkich zadań nakreślonych przez Szefa Sztabu Generalnego gdyby nie zasoby ludzkie, bo Inspektorat to przede wszystkim ludzie” – mówił generał Ryczkowski. „Przez te dwa lata udało nam się wspólnie zbudować fundament działalności logistycznej sił zbrojnych (…) mam świadomość,  że ten fundament udało się zbudować Waszą ciężką pracą (…). Jesteśmy gotowi do tego żeby być elastyczni i adaptować się do warunków, które nam sytuacja nakreśli. (…) „Z tymi wyzwaniami zostawiam swojego następcę, z tym kursem wyznaczonym przez Was. Wiem, że profesjonaliści, którzy są w Inspektoracie Wsparcia na wszystkich szczeblach (…) wypełnią to treścią” – podsumował zdający obowiązki gen. dyw. Dariusz Ryczkowski.  

Z uwagi na panującą sytuację cała uroczystość odbyła się z zachowaniem reżimu sanitarnego i dystansu społecznego. Na uroczyste przekazanie obowiązków, przybyli Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. broni Tomasz Piotrowski, dowódcy podległych jednostek i instytucji wojskowych.

Żródło: IWspSZ