ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

OBRZĘD WŁĄCZENIA KS. PŁK. STANISŁAWA GARBACIKA W POCZET KANONIKÓW KAPITUŁY BAZYLIKI ŚW. ELŻBIETY WE WROCŁAWIU

OBRZĘD WŁĄCZENIA KS. PŁK. STANISŁAWA GARBACIKA W POCZET KANONIKÓW KAPITUŁY BAZYLIKI ŚW. ELŻBIETY WE WROCŁAWIU

– Ze św. Elżbietą łączy nas wszystkich służba – mówił do zgromadzonych w bazylice żołnierzy, woskowych przełożonych, dowódców, przedstawicieli służb mundurowych, samorządowych, weteranów i kombatantów. Podczas Mszy św. odpustowej sprawowanej w bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu odbył się obrzęd włączenia w poczet kanoników Kapituły Bazyliki św. Elżbiety we Wrocławiu: ks. płk Stanisława Garbacika i ks. ppłk Witolda Macha. Święto patronalne bazyliki było też okazją do wyróżnień medalami Ordynariatu Polowego.

Bp Lechowicz przybliżał w homilii cechy służby, które możemy zauważyć w życiu św. Elżbiety Węgierskiej. – Pierwszą cechą jest bezinteresowność. Św. Elżbieta nie czyniła nic, co miałoby służyć jej powodzeniu, co miałoby budować jej władzę, zaszczyty. Wręcz przeciwnie – wszystko robiła z myślą o innych – przypominał hierarcha. – Drugą cechą, która ją wyróżniała i która także nas powinna wyróżniać, to wyrzeczenie się. Nie można być dobrym księdzem, nie można być dobrym żołnierzem, nie można być dobrym funkcjonariuszem, nie można być dobrym chrześcijaninem bez wyrzeczenia. To wyrzeczeni jest konieczne, żebyśmy mogli dobrze realizować nasze powołanie, nasz zawód – wyrzeczenie się samego siebie, czasem własnych aspiracji, ale przede wszystkim wyrzeczenie się egoizmu, grzechu, pychy.

Trzecia cecha prawdziwie chrześcijańskiej służby to wiara: – To właśnie wiara sprawia, że charakter miłości i służby chrześcijańskiej różni się od miłości i służby przekazywanej przez osoby, które nie identyfikują się z wiarą katolicką. Wiara jest tym elementem, który jeszcze bardziej nas mobilizuje. Wiara sprawia, że w drugim człowieku potrzebującym widzimy samego Chrystusa. Wiara dodaje sił do służby. Kiedy przychodzą momenty zwątpienia, załamania, spojrzenie na Jezusa sprawia, że jesteśmy gotowi dalej służyć, że się nie poddajemy.

– Dzisiaj, kiedy wspominamy św. Elżbietę Węgierską ożywmy w sobie pragnienie służby bezinteresownej, która zapomina o sobie, która gotowa jest podjąć różnego rodzaju wyrzeczenia, ofiary. Ożywmy w sobie chęć służby ze względu na wiarę w Chrystusa – prosił biskup polowy.

Uroczystość była także okazją do włączenia w poczet kanoników kapituły kolegiackiej św. Elżbiety we Wrocławiu dwóch księży: ks. płk. Stanisława Garbacika (został kanonikiem gremialnym) i ks. ppłk. Witolda Macha (został kanonikiem honorowym). Kapituła to grono księży, którzy są współpracownikami biskupa i już zdążyli się zasłużyć swoją pracą i służbą. – Niech ten tytuł będzie dla was nie tylko źródłem dumy, wdzięczności, ale przede wszystkim mobilizacją do dalszej ofiarnej, bezinteresownej służby – mówił do nowych kanoników bp Lechowicz.

Biskup polowy odznaczył też medalami ordynariatu polowego zasłużonych dla Garnizonu Wrocław i Bazyliki Garnizonowej, Medalem „Milito Pro Christo”: płk. dr. hab. Piotra Płonkę- rektora – komendanta Akademii Wojsk Lądowych, płk. dypl. Adama Przygodę – komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, płk. dr. n. med. Wojciecha Tańskiego – komendanta 4. Szpitala Wojskowego z Polikliniką; Krzyżem XXX-lecia Ordynariatu Polowego: płk. lek. Jarosława Bukwalda – komendanta 2. Szpitala Polowego, Zbigniewa Młąckiego – dyrektora Wrocławskiego Pogotowia Ratunkowego.

Na koniec Mszy św. głos zabrał komendant obchodzącego swoje święto Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, który podziękował biskupowi polowemu za modlitwę oraz wygłoszone słowo boże a także wręczył pamiątkową figurkę krasnala-sapera