ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

OBRZĘD WIECZERZY PAŃSKIEJ

OBRZĘD WIECZERZY PAŃSKIEJ

Dla tych, którym nie było dane zakupić naszego personalizowanego parafialnego opłatka i dla tych, którzy nie lubią szukać udostępniamy wewnętrzną stronę obwoluty opłatkowej z OBRZĘDEM WIECZERZY PAŃSKIEJ