ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

Obchody Święta Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Obchody Święta Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

6 października 2023 r. Mszą Świętą w Kościele Garnizonowym w Bydgoszczy rozpoczęły się obchody święta Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, której przewodniczył Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej, Bp Krzysztof Włodarczyk. We Mszy Świętej koncelebrowanej uczestniczyli między innymi: ks. kan. płk Kryspin Rak – Wikariusz Generalny – zastępca Biskupa Polowego oraz ks. kan. płk Stanisław Garbacik – Proboszcz Parafii Wojskowej w Bydgoszcz i Dziekan Dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Na wstępie ks. kan. płk Kryspin Rak odczytał list Biskupa Polowego Wiesława Lechowicza do wszystkich zebranych.

Następnie miało miejsce odsłonięcie pamiątkowego napisu, który upamiętni wydarzenie wręczenia sztandaru dla Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Napis został wyryty na szkle przykrywającym wejście do krypty, w której spoczywali zakonnicy, członkowie bydgoskiego konwentu bernardynów. Chowano w niej również osoby szczególnie zasłużone dla klasztoru i kościoła.

Biskup Bydgoski zwrócił uwagę na symbolikę sztandaru i cnót, jakie przyświecają osobom identyfikującym się z tym znakiem. Są nimi wierność, wytrwałość, męstwo i honor. – Tych cnót można wymagać także od służby wojskowej. Jednak najważniejszy sztandar, pod którym pielgrzymują wierzący – jak dodał Bp – to krzyż. – Jest to sztandar zwycięstwa, największej miłości Boga do człowieka – powiedział.

Sztandar jest czymś nadzwyczajnym dla jednostki, która go otrzymuje. To uhonorowanie naszej działalności. Coś, co daje motywację do dalszego działania – powiedział gen. dyw. Artur Kępczyński, dodając, że Inspektorat wspiera siły zbrojne w różnych obszarach, w kraju, jak i poza jego granicami. – To 34 tysiące żołnierzy i pracowników w każdej lokalizacji, którzy wspierają nasze społeczeństwo – powiedział Szef IWsp SZ.

Na koniec Mszy Świętej odbyło się wręczenie odznaczeń – “W dowód uznania i wdzięczności za pomoc i zaangażowanie w realizację misji duszpasterstwa wojskowego”.

  • Złotym Krzyżem Biskupa Polowego “DEO ET PATRIAE” odznaczony: gen. bryg. Piotr Wagner
  • Srebrnym Krzyżem Biskupa Polowego “DEO ET PATRIAE” odznaczony: płk Krzysztof Napiórkowski oraz płk Witold Fedejko
  • Krzyżem XXX-lecia Ordynariatu Polowego odznaczony: mjr dr Dominik Sierzputowski.

Po liturgii wszyscy zebrani wraz z Orkiestrą Wojskową w Bydgoszczy uczestniczyli w przemarszu na Stary Rynek, gdzie odbyło się poświęcenie sztandaru i wbicie gwoździ honorowych, którego dokonali: Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej Bp Krzysztof Włodarczyk, ewangelicki Biskup Wojskowy Marcin Makula i prawosławny Ordynariusz Wojskowy abp Jerzy Pańkowski.

tekst. Marcin Wątorski
zdjęcia. Marcin Jarzembowski