ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

NOWY KANCLERZ KURII BISKUPIEJ ORDYNARIATU POLOWEGO W POLSCE 

NOWY KANCLERZ KURII BISKUPIEJ ORDYNARIATU POLOWEGO W POLSCE 

Biskup polowy Wiesław Lechowicz wyznaczył na stanowisko kanclerza kurii biskupiej Ordynariatu Polowego w Polsce ks. kpt. Rafała Kanieckiego, dotychczasowego wicekanclerza Kurii. Ks. kpt. Rafał Kaniecki zastąpił na stanowisku kanclerza ks. mjr. rez. Jana Dohnalika, który 26 sierpnia zakończy posługę w Ordynariacie Polowym.

Ks. kpt. dr Rafał Kaniecki urodził się 12 maja 1987 r. w Toruniu. W 2013 r. po uzyskaniu tytułu magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 2013 r. z rąk Jego Eminencji Kardynała Kazimierza Nycza. W latach 2013–2015 był wikariuszem parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Warszawie i nauczycielem religii w Technikum Architektoniczno-Budowlanym. Po uzyskaniu tytułu magistra teologii kontynuował studia z teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym, które ukończył w 2015 r.

W latach 2015–2018 ukończył specjalistyczne studia z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W 2021 r. obronił doktorat na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przedkładając pracę doktorską pt. „Podmioty kościelnej władzy zastępczej w ordynariacie polowym”. Jest autorem jednej monografii i kilku artykułów naukowych z prawa kanonicznego w języku polskim i włoskim.

W latach 2018–2020 był wikariuszem parafii wojskowej w Krakowie i kapelanem 6. Brygady Powietrznodesantowej oraz Oddziału Żandarmerii Wojskowej. W 2020 r. został administratorem parafii wojskowej w Bielsku-Białej i kapelanem 18. bielskiego batalionu powietrznodesantowego. W 2021 r. był kapelanem XLIII zmiany PKW KFOR w Kosowie, a następnie został wikariuszem parafii wojskowo-cywilnej w Warszawie-Bemowie, kapelanem Wojskowej Akademii Technicznej, wicekanclerzem kurii oraz diecezjalnym koordynatorem Synodu Biskupów. Był także nauczycielem filozofii i religii w Wojskowym Ogólnokształcącym Liceum Informatycznym oraz prowadził zajęcia z etyki zawodu wojskowego w Wojskowej Akademii Technicznej.

Z dniem 1 sierpnia br. został mianowany kanclerzem kurii biskupiej Ordynariatu Polowego w Polsce.

ordynariat.wp.mil.pl