ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

Nadal można wziąć udział w konsultacjach XVI Zwyczajnego Synodu Biskupów

Nadal można wziąć udział w konsultacjach XVI Zwyczajnego Synodu Biskupów

Przypominamy o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach XVI Zwyczajnego Synodu Biskupów. Zainteresowanych udziałem w konsultacjach i pracami Zespołu Synodalnego zapraszamy na stronę internetową Ordynariatu Polowego, gdzie znajduje się zakładka dotycząca Synodu.

W styczniowym numerze „Naszej Służby” publikujemy kwestionariusz synodu (ten sam znajduje się pod tym linkiem) zachęcamy do jego wypełnienia i przekazania w zamkniętej kopercie proboszczowi lub dziekanowi. Kapelan przekaże kwestionariusze do kurii biskupiej Ordynariatu Polowego.

Kwestionariusz można też przesłać bezpośrednio na adres kurii:

Ordynariat Polowy ul. Tokarzewskiego Karaszewicza 4, 00-911 Warszawa 62 z dopiskiem „synod”.

Dziękujemy za włączenie się w prace i zapewniamy o poufności przesłanych informacji.

oprac. K. Stępkowski

Ordynariat Polowy