ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI ŻOŁNIERZY INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI ŻOŁNIERZY INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

6 października święto obchodzi Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, który jest odpowiedzialny za wsparcie logistyczne żołnierzy Wojska Polskiego w kraju i za granicą. W intencji służących w nim żołnierzy i pracowników wojska w kościele garnizonowym pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Bydgoszczy sprawowana była Msza św., której przewodniczył biskup polowy Wiesław Lechowicz.
O sprawowanie Eucharystii poprosił Ordynariusza Wojskowego, ks. płk Stanisław Garbacik, proboszcz parafii i dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Do świątyni wprowadzony został sztandar formacji.

W homilii bp Lechowicz, podkreślał, że działalność Inspektoratu, najważniejszej instytucji wojskowej zajmującej się logistyką, dobrze koresponduje ze słowami z Ewangelii według św. Łukasza. Ordynariusz Wojskowy wskazywał na podobieństwa służby w Inspektoracie z postawą ojca, udzielającego pomocy potrzebującemu przyjacielowi. Podkreślił znaczenie rozeznania, umiejętności słuchania, oceny sytuacji oraz działania. Biskup zwrócił uwagę, że w słowach Jezusa można odczytać pochwałę dla rozsądku ojca – tego, który pomaga, jeśli już nie ze względu na relację, jaka go łączy z proszącym, to ze względu na spokój, żeby on i jego dzieci mogli spokojnie odpoczywać. – Reakcję i pomoc ojca poprzedziło rozeznanie. To cecha łącząca Was z bohaterem przypowieści. Nie od razu przecież podejmujecie decyzje. Poddajecie analizie sytuację, problem a następnie zapada decyzja. Konieczne jest rozeznanie komu i jak pomóc, w jakim stopniu i w jakiej kolejności – powiedział biskup.     

Dodał, że aby podjąć właściwą decyzję „konieczne jest połączenie inteligencji, uczuć, doświadczenia i woli”. – Tych wszystkich „narzędzi” użył ojciec z przypowieści ewangelicznej; przeanalizował sytuację i podjął słuszną decyzję, służącą tak proszącemu jak i proszonemu. Tymi narzędziami posługują się także żołnierze, by ich decyzje były słuszne a wybory właściwe. Dlatego tak wielką wagę przywiązuje się w wojsku do kształcenia inteligencji i woli, do panowania nad uczuciami i emocjami, do zdobywania doświadczenia w warunkach pokojowych i bojowych – powiedział.

Jak podkreślił Ordynariusz Wojskowy przypowieść Jezusa zachęca do słuchania Boga i drugiego człowieka, ale także własnego sumienia. Zwrócił uwagę, że naturalnym środowiskiem rozeznania jest modlitwa. – Żeby się modlić trzeba najpierw nosić w sobie prawdziwy obraz Boga, który jest naszym sprzymierzeńcem, a nie zagrożeniem – powiedział. Dodał, że aby się modlić, konieczny jest też impuls płynący z natchnienia Ducha Świętego. – Duch Święty jest też pomocny na drugim etapie rozeznania, jakim jest ocena sytuacji. Nieprzypadkowo na pierwszych miejscach na liście darów Ducha Świętego znajdują się dary rozumu, mądrości i rady. One są konieczne, by dokonać właściwej oceny i w końcu podjąć odpowiednią decyzję – powiedział.

Biskup Lechowicz wskazał na działanie, który jest ostatecznym procesem rozeznawania. – Jego skuteczność jest uzależniona od poprzedzających je dwóch etapów: słuchania i ocenienia. Życzę Wam, abyście korzystali w swojej pracy, w dowodzeniu, kierowaniu i dysponowaniu zasobami także z tego daru, jakim jest modlitwa. Modląc się, miejcie pewność, płynącą ze słów Jezusa, iż zawsze zostaniecie wysłuchani. Może nie zawsze zgodnie ze swoimi planami i przemyśleniami, ale zawsze dla Waszego dobra i dobra tych, dla których służycie swą mądrością i wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami – życzył zebranym żołnierzom, powierzając ich służbę Duchowi Świętemu.

Eucharystię koncelebrowali ks. kan. płk Stanisław Garbacik oraz kapelani dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. We Mszy uczestniczyli żołnierze i pracownicy Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dowódcą, gen. bryg. Arturem Kępczyńskim na czele. Obecny był też gen. bryg. Sławomir Dudczak, szef Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych w DG RSZ. Podczas Mszy św. wręczone zostały medale XXX-lecia Ordynariatu Polowego osobom zasłużonym we współpracy z duszpasterstwem wojskowym. Po zakończonej Mszy św. w siedzibie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych odbył się apel oraz piknik żołnierski z okazji święta jednostki.

ordynariat.wp.mil.pl, IWSZ