ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

Święto 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania – Msza Święta w intencji żołnierzy i pracowników oraz dalsze obchody

Święto 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania – Msza Święta w intencji żołnierzy i pracowników oraz dalsze obchody

W dniach od 25 maja do dnia 27 maja 2023 obchodziliśmy Święto 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania, 21 lat temu 22. Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania w Bydgoszczy został sformowany na podstawie rozkazu Dowódcy 2. Korpusu Obrony Powietrznej Nr 70 z dnia 07.06.2002 roku.

Obchody 21 rocznicy utworzenia 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzenia zostały rozpoczęte w dniu 25 maja 2023 roku mszą świętą w kościele garnizonowym Matki Bożej Królowej Pokoju, którą odprawił ks. por. Marek Pruszkowski – wikariusz Parafii Wojskowej w Bydgoszczy.

Święto 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania to czas szczególnie bliski żołnierzom w stalowych mundurach. To czas celebrowania męstwa i odwagi polskich lotników na wszystkich frontach II wojny światowej, sukcesów polskiej myśli technicznej i umiejętności pilotażu, które przyniosły Polsce wielki splendor i uznanie lotniczego świata.

Na zakończenie Mszy Świętej ks. kan. płk Stanisław Garbacik, proboszcz naszej Parafii złożył serdecznie życzenia na ręce dowódcy płk. dypl. pil. Roberta Weissgerbera.: “Życzę Wam wszystkim z okazji Święta, aby Boża Opatrzność zawsze nad Wami czuwała w ten sposób aby Pan Bóg wszechmogący darzył Was wszelkimi łaskami w codziennej służbie, którą pełnicie dla Ojczyzny. Dziękuję serdecznie ks. por. Markowi Pruszkowskiemu za odprawienie Mszy Świętej oraz wygłoszone Słowo Boże.”

W dniu 26 maja na terenie 22. ODN odbyły się dalsze obchody rocznicy sformowania 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania – uroczysty Apel.

Ceremonię rozpoczął meldunek złożony Dowódcy 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania przez dowódcę uroczystości mjr. Janusza BURACZYKA. Następnie Dowódca 22. ODN płk dypl. pil. Robert WEISSGERBER, przywitał się ze Sztandarem 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania oraz pododdziałami wystawionymi przez 2. batalion logistyczny Ziemi Żnińskiej – 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej oraz przez 22. ODN oraz Orkiestrą Wojskową w Bydgoszczy. W czasie uroczystego apelu odczytany został rozkaz specjalny, w którym Dowódca podziękował personelowi za codzienny trud, wysiłek i ofiarność w rzetelnym wykonywaniu zadań służbowych, a szczególnie zasłużeni żołnierze i pracownicy zostali nagrodzeni i wyróżnieni. Dowódca 22. ODN w podziękowaniu za współpracę i działalność na rzecz naszej jednostki uhonorował wyróżnionych dowódców jednostek wojskowych oraz żołnierza i pracownika wojska 22. ODN książką patrona naszej jednostki płk. pil. T. H. ROLSKIEGO “ATOM Leader” – Wspomnienia Dowódcy 306 Dywizjonu.

Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów.

Obchody święta swoją obecnością uświetnili: byli dowódcy 22. ODN, syn Patrona Jednostki p. Daniel ROLSKI, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych, podmiotów współpracujących z jednostką, przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych, a przede wszystkim żołnierze i pracownicy 22. ODN oraz ich rodziny.

Na zakończenie uroczystego Apelu odbyło się złożenie kwiatów pod pamiątkowym obeliskiem, który jest poświęcony pamięci naszego patrona płk pil. Tadeusza Henryka ROLSKIEGO.

Po oficjalnym zakończeniu uroczystości Orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy wykonała krótki koncert utworów wojskowych.

Uroczystość zakończył żołnierski poczęstunek przygotowany i podany dzięki pomocy 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej i 2. Batalionu Logistycznego z tej brygady.

W trakcie obchodów święta można było zwiedzać wystawę modelarską podopiecznych oficera mjr. nawig. Krzysztofa KUŃCA. Pan major prowadzi już od 10 lat koło modelarskie w Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku, na które uczęszczają dzieci oraz młodzież z tamtejszej gminy. Prezentowane prace niejednokrotnie mogły zaskakiwać zwiedzających swoją formą, pomysłowością. Oprócz samych modeli można było się zapoznać z warsztatem modelarskim, na którym prezentowany był sprzęt, narzędzia czy szczegółowa dokumentacja jakie młodzi modelarze wykorzystują w swojej pracowni. Osielscy modelarze byli już niejednokrotnie nagradzani na różnego rodzaju wystawach czy konkursach o zasięgu ogólnopolskim o czym świadczyły prezentowane puchary, medale czy dyplomy.