ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

Msza Święta w intencji Żołnierzy – Górników

Msza Święta w intencji Żołnierzy – Górników

W drugą niedzielę Adwentu w Kościele Garnizonowym została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Żołnierzy Górników na którą zaprosił Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. płk. Stanisław Garbacik.

Na zakończenie Mszy Świętej delegacja złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą  represjonowanych Żołnierzy Górników poległych na posterunku w latach 1949 – 1959 podczas pełnienia zasadniczej służby wojskowej w kopalniach węgla kamiennego, rudy uranu oraz kamieniołomach.

Mianem żołnierzy-górników określa się poborowych skierowanych w latach 1949–1959 do tak zwanej służby zastępczej w Wojskowych Batalionach Pracy, przemianowanych później na Wojskowe Bataliony Górnicze. Bataliony nie były formacjami wojskowymi. Były jedynie organizowane przez wojsko. Czas pobytu w Wojskowych Batalionach Górniczych wahał się między 24 a 36 miesiącami. W sumie pracowało w nich ponad 200 tys. osób, zmuszanych do pracy w kopalniach i kamieniołomach na terenie Dolnego i Górnego Śląska.

W związku z wykonywaną pracą ponad 1000 osób zginęło na miejscu, na kilka tysięcy określa się liczbę kalek. Dziesiątki tysięcy przypłaciły tę służbę utratą zdrowia i przedwczesną śmiercią.

Oddziały żołnierzy górników, zorganizowano na wzór radzieckich gułagów. Podstawą zakwalifikowania poborowego do służby zastępczej – było jego pochodzenie społeczne. Najczęściej byli to synowie dawnych posiadaczy ziemskich i przemysłowców oraz tzw. „element politycznie niepewny” czyli działacze konspiracji.