ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

Msza św. w intencji żołnierzy i pracowników RON Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy

Msza św. w intencji żołnierzy i pracowników RON Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy

W Kościele Garnizonowym została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy z okazji 100. rocznicy utworzenia WKU.

We Mszy św. którą odprawił ks. ppłk Kryspin Rak – Proboszcz Parafii Wojskowej, Dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, uczestniczyli zaproszeni goście oraz żołnierze i pracownicy RON WKU Bydgoszcz na czele z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Bydgoszczy panem ppłk Andrzejem Nieradko.