ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA ZA POSŁUGĘ KS. PROBOSZCZA W GARNIZONIE

MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA ZA POSŁUGĘ KS. PROBOSZCZA W GARNIZONIE

„Ufam, że z Bożą pomocą uda mi się podołać nowym wyzwaniom. Matce Bożej – Hetmance Żołnierza Polskiego – zawierzam moją posługę dla dobra Ojczyzny i Ordynariatu Polowego” – powiedział ks. ppłk Kryspin Rak.

Dotychczasowy proboszcz Parafii Wojskowej Matki Bożej Królowej Pokoju w Bydgoszczy, a zarazem Dziekan Dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych został powołany przez Biskupa Polowego Wiesława Lechowicza na stanowisko Wikariusza Generalnego. – Nominacja ta była dla mnie dużym zaskoczeniem, ale również wielkim wyróżnieniem. Dziękuję mojemu biskupowi za zaufanie i powierzenie tak ważnej misji – dodał ks. ppłk Kryspin Rak.

Bydgoski Kościół Garnizonowy był miejscem modlitwy dziękczynnej za dotychczasową posługę. – Dziękuję wszystkim, którzy modlili się razem ze mną w tej świątyni – dodał ks. ppłk Kryspin Rak, wspominając szefów, dowódców, komendantów, miejscowego biskupa i kapłanów oraz najbliższych współpracowników – ks. kpt. Piotra Listopada oraz ks. mjr. Tomasza Koczego, który został administratorem Parafii Wojskowej w Bydgoszczy. – Wkrótce zostanie mianowany nowy proboszcz tej wspólnoty. Proszę o jego życzliwe przyjęcie oraz wsparcie posługi w garnizonie i dekanacie – powiedział ks. ppłk Kryspin Rak.

Ks. Kryspin Rak urodził się w 1975 roku w Rzeszowie. W 2003 roku, uzyskując tytuł magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, ukończył studia w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie z przeznaczeniem do posługi w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 2003 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.  W 2006 roku na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie ukończył studia, uzyskując tytułu magistra-licencjata prawa w zakresie prawa kanonicznego. W 2011 roku na KUL ukończył studia doktoranckie w zakresie prawa kanonicznego. W 2015 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ukończył studia podyplomowe na kierunku Sądownictwo i administracja w Kościele.

W 2015 roku został mianowany kapelanem Wojskowego Wymiaru Sprawiedliwości, w 2019 roku członkiem Rady Kapłańskiej Ordynariatu Polowego, a w 2020 roku członkiem Kolegium Konsultorów Ordynariatu Polowego.

Jako wikariusz posługiwał w parafiach w Lublinie, Dęblinie, Krakowie, Warszawie. Był proboszczem wspólnot w Zegrzu, Radomiu i Bydgoszczy. Oprócz tego pełnił posługi kapelana w wielu jednostkach i organizacjach.

Ks. ppłk Kryspin Rak zastąpił na stanowisku Wikariusza Generalnego ks. płk. Bogdana Radziszewskiego.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Martyna Wróblewska