ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

Kujawsko-pomorscy Terytorialsi przysięgali po raz 20

Kujawsko-pomorscy Terytorialsi przysięgali po raz 20

8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej została utworzona zaledwie 15 stycznia 2018 r., a w sobotę 30 października 2021 r. jej żołnierze przysięgali już po raz 20. W strukturach 8 K-PBOT służy blisko 1800 żołnierzy ochotników, którzy pełnią Terytorialną Służbę Wojskową.

Podobnie jak 30 września 2018 r., w sobotę w Toruniu słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało blisko 100 żołnierzy. W trakcie uroczystości było obecnych również około 100 żołnierzy szkolenia wyrównawczego, którzy 15 października zostali wcieleni do służby razem z nimi.

Rosnące zainteresowanie służbą jest w dużej mierze skutkiem wysiłku zespołu rekruterów, którzy prowadzą działalność informacyjną na temat charakteru służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Docierają z precyzyjnymi informacjami m.in. do zakładów pracy, szkół, uczelni czy rejonowych centrów krwiodawstwa i odpowiadają na pytania osób, które zastanawiają się nad wstąpieniem do WOT.

W 2021 r. powstał trzeci batalion w strukturach brygady im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej ps. „Zo”. 83 blp na co dzień stacjonuje w Grudziądzu w koszarach przy ul. Jagiełły 11. Zbliżamy się do końca roku i jego stan osobowy liczy już blisko 500 żołnierzy. Po wcieleniu w ramach akcji „Ferie z WOT” planowanym na 17 grudnia może zrównać się ukompletowaniem z 81 i 82 blp.

Nie oznacza to jednak, że Dowództwo spocznie na laurach. Pojawia się coraz więcej pozytywnych sygnałów, że Wojsko powróci do Włocławka, który posiada bogate tradycje wojskowe. Podczas sesji Rady Miasta 26 października włocławscy radni zdecydowali o przekazaniu budynku po byłej szkole podstawowej przy ul. Leśnej 27 na potrzeby powstania batalionu lekkiej piechoty. To kolejny krok do powstania 84 blp, w którego strukturach przewiduje się utworzenie kompanii wodnej. Jest to związane z obecnością w mieście obiektu infrastruktury krytycznej, jakim jest jedyna w Polsce tama na Wiśle.

Oficer prasowy 8.K-PBOT
por. Paweł BANASIAK

Foto: DWOT