ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

KATEDRA POLOWA: MSZA ŚW. POGRZEBOWA ŚP. PPŁK. WIESŁAWA ROGULSKIEGO

KATEDRA POLOWA: MSZA ŚW. POGRZEBOWA ŚP. PPŁK. WIESŁAWA ROGULSKIEGO

– Dziś jako wspólnota chcemy podziękować za dobro, jakiego doświadczyliśmy z rąk ppłk. Rogulskiego i prosić Boga, aby wejrzał na jego dobre czyny, które idą za Nim przed Trybunał Boży, gdzie zda sprawę ze swego życia – powiedział w homilii ks. płk Stanisław Garbacik, Dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, jednostki, w której w ostatnich latach służył śp. ppłk Wiesław Rogulski.

Ks. płk Garbacik przewodniczył Mszy św. pogrzebowej. Eucharystię koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego, którzy spotkali Zmarłego na rożnych etapach Jego życia i współpracowali z Nim w jednostkach wojskowych, na misjach i podczas pielgrzymek wojskowych – na Jasną Górę, do Lewoczy oraz Lourdes. Byli to: ks. płk rez. Krzysztof Wylężek, ks. płk rez. January Wątroba, ks. płk Andrzej Piersiak, ks. kpt. Mateusz Korpak, ks. por. Łukasz Węglowski.    

– Jest to chwila bolesna i trudna dla wielu, którzy znali Zmarłego, a zwłaszcza dla rodziny– rozpoczął homilię ks. Garbacik. Powiedział, że „stajemy wobec tajemnicy śmierci, która pyta o tajemnicę życia w podwójnym wymiarze: ziemskim i pozaziemskim”. W wymiarze ziemskim tajemnicę życia opisują współrzędne doczesne, których jest bardzo wiele jak: czas życia, dzieciństwo, wykształcenie, przebieg służby, rodzina, relacje, odznaczenia, szacunek ludzi, itp. W momencie śmierci zaczyna się liczyć wymiar pozaziemski, który opisuje tylko jedna współrzędna – miłość, czyli dobro, które wykonaliśmy wobec Boga, ludzi i Ojczyzny.  Dodał, że z rąk ppłk. Wiesława Rogulskiego zgromadzeni doświadczyli wiele dobra, a świadczyła o tym chociażby liczna obecność rodziny żołnierskiej na Mszy św. pogrzebowej oraz świadectwa współpracujących z nim kapelanów.  

Na zakończenie Mszy św. ks. płk Stanisław Garbacik odczytał przesłanie od biskupa polowego Wiesława Lechowicza. „W tych trudnych chwilach, zapewniam o mojej modlitwie i duchowym wsparciu najbliższą rodzinę i przyjaciół Zmarłego. Dziś rano w katedrze polowej Wojska Polskiego odprawiłem Mszę św. w intencji śp. Wiesława jako wyraz wdzięczności za Jego życie, ofiarną służbę oraz dochowanie wierności złożonej przysiędze. Szczególnie dziękuję Mu za wieloletnie uczestnictwo w pieszej pielgrzymce wojskowej do Sanktuarium Maryjnego na Jasnej Górze, jak również za udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych w katedrze polowej Wojska Polskiego. Jest to dla mnie szczególne świadectwo wzorowej postawy żołnierza i chrześcijanina” – napisał Ordynariusz Wojskowy.

Słowa do rodziny oraz zgromadzonych w katedrze polowej skierował także Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Artur Kępczyński. Odczytał je jego zastępca gen. bryg. Artur Dębczak. „Odszedł niespodziewanie znakomity oficer Wojska Polskiego, człowiek skromny, pracowity, lubiany przez kolegów i współpracowników, szanowany przez przełożonych. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych stracił niezwykle kompetentnego i wartościowego żołnierza” – napisał Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych .  

Śp. ppłk Wiesław Rogulski (1967–2022) był żołnierzem z ponad 35-letnim stażem. Służył w jednostkach podległych dowódcy Garnizonu Warszawa, ostatnio pełnił służbę w Inspektoracie Wsparcia SZ. Brał udział w misjach oraz był uczestnikiem pielgrzymek wojskowych. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Marianowie (gm. Garwolin).

ordynariat.wp.mil.pl