ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

Informacje odnośnie 30. Pieszej Pielgrzymki Żołnierzy na Jasną Górę

Informacje odnośnie 30. Pieszej Pielgrzymki Żołnierzy na Jasną Górę

1. Zgodnie z Decyzją Nr 59 MON z dn. 8 marca br. oraz z Rozkazem Nr 157 Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dn. 26 maja 2023 r. 30. Piesza Pielgrzymka Żołnierzy, pracowników RON oraz członków ich rodzin na Jasną Górę odbędzie się w dniach 5 – 14 sierpnia br.

2. Zapisy chętnych do wzięcia udziału w pielgrzymce poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego w ST MILNET- Z (portal RON – portal.ron.int – zakładka ANKIETER, numer ankiety 1549).


Zapisy w terminie 5 czerwca – 30 czerwca br. 

Decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Warunkiem uczestnictwa w pielgrzymce jest zapoznanie się i akceptacja regulaminu pielgrzymki dostępnego na stronie Parafii Wojskowej w Bydgoszczy pod adresem: www.pwbydgoszcz.pl w zakładce „PIELGRZYMKA 2023”. Ponadto w zakładce 
są zamieszczone poradnik pielgrzyma oraz trasa przemarszu pielgrzymki Warszawa 
– Częstochowa.

4. W dniu stawiennictwa w Zegrzu, 4 sierpnia br., każdy pielgrzym otrzyma „Pakiet pielgrzyma” oraz będzie zobowiązany do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Numer telefonu kontaktowego ws. pielgrzymki  887 664 015.