ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

Fordońska Dolina Śmierci. Uroczystości poświęcone pamięci poległych i pomordowanych w okresie II Wojny Światowej

Fordońska Dolina Śmierci. Uroczystości poświęcone pamięci poległych i pomordowanych w okresie II Wojny Światowej

Fordońska Dolina Śmierci jest największą mogiłą zbiorową na terenie Bydgoszczy, stanowiąc zarazem najbardziej znany symbol martyrologii mieszkańców miasta. 82 lata temu, podczas pierwszych tygodni wojny stała się miejscem kaźni wielu mieszkańców Bydgoszczy i okolic. Fala represji i terroru, zgodnie z hitlerowskim planem, objęła wykształcone i wysoko postawione grupy społeczne i zawodowe, w których okupant upatrywał największe dla siebie zagrożenie. Byli to nauczyciele, lekarze, kapłani, prawnicy, rzemieślnicy i kupcy, policjanci i żołnierze. Jednak wśród zamordowanych w Dolinie Śmierci znajdowali się również przypadkowi mężczyźni, kobiety, a nawet dzieci.
Uroczystości odbyły się przy Wojskowej Asyście Honorowej. Towarzyszyło im odśpiewanie hymnu państwowego oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem. W obchodach wzięli udział reprezentanci władz rządowych, parlamentarzyści ziemi bydgoskiej, samorządowcy, przedstawiciele instytucji wojskowych, kościołów i organizacji społecznych, a także przedstawiciele szkół, przedszkoli oraz mieszkańcy.

źródło: www.bydgoszcz.pl

Modlitwę w intencji poległych i pomordowanych w okresie II Wojny Światowej odmówił ks. ppłk Kryspin Rak – proboszcz Parafii Wojskowej w Bydgoszczy. 

Foto: Robert Sawicki