ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

DZIEŃ PAPIESKI

DZIEŃ PAPIESKI

W rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w całej Polsce obchodzony jest dziś XXII Dzień Papieski. We wszystkich kościołach zostanie zorganizowana zbiórka do puszek, będzie też kwesta publiczna na wsparcie programu stypendialnego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, przeznaczonego na kształcenie zdolnej młodzieży z małych miejscowości.

Obchodom tegorocznego XXII Dnia Papieskiego przyświeca hasło „Blask prawdy” – zaczerpnięte z orędzia, które św. Jan Paweł II zawarł w Veritatis splendor. Celem encykliki, której polskie tłumaczenie tytułu brzmi Blask prawdy, jest przypomnienie fundamentów moralności chrześcijańskiej. Pomimo prób jej zniekształcania lub podważania jest ona nadal propozycją, która może uczynić życie człowieka szczęśliwym.

Fundamentem moralności chrześcijańskiej jest naśladowanie Chrystusa. Odnowa życia moralnego może dokonać się jedynie poprzez ukazanie prawdziwego oblicza wiary chrześcijańskiej, która nie jest zbiorem tez wymagających przyjęcia i zatwierdzenia przez rozum. Jest natomiast poznaniem Chrystusa (VS, 88). Dlatego tak ważna dla Kościoła i świata jest Encyklika o „blasku prawdy” (Veritas splendor). Jedynie blask Prawdy, którą jest Jezus, może oświecić umysł tak, by człowiek mógł odkryć sens swojego życia i powołania oraz odróżnić dobro od zła.

Święty Janie Pawle II – módl się za nami.