ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

DYSPENSA ABP. JÓZEFA GUZDKA OD ZACHOWANIA WSTRZEMIĘŹLIWOŚCI OD POKARMÓW MIĘSNYCH

DYSPENSA ABP. JÓZEFA GUZDKA OD ZACHOWANIA WSTRZEMIĘŹLIWOŚCI OD POKARMÓW MIĘSNYCH

Wierni Ordynariatu Polowego, mogą skorzystać z dyspensy abp. Józefa Guzdka, Administratora Apostolskiego Ordynariatu Polowego od zachowania w dniu 31 stycznia br. wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Warszawa, 22 grudnia 2021 r.

DYSPENSA

Dla dobra duchowego wiernych Ordynariatu Polowego, ze względu na wspomnienie św. Sylwestra, papieża i świąteczny charakter ostatniego dnia roku kalendarzowego, na mocy kan. 87 Kodeksu prawa kanonicznego niniejszym udzielam wszystkim wiernym Ordynariatu Polowego w Polsce dyspensy od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych, wynikającego z kan. 1251 KPK, w piątek 31 grudnia 2021 r.

Abp Józef Guzdek
Administrator Apostolski
Ordynariatu Polowego

ks. Jan Dohnalik
kanclerz