ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz
887 664 015
pwbydgoszcz@poczta.ordynariat.pl

4. Motocyklowy Rajd Weteranów

4. Motocyklowy Rajd Weteranów

28 kwietnia 2023 r. z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wyruszyła grupa motocyklistów, która wzięła udział w 4. Motocyklowym Rajdzie Weteranów.

W rajdzie pod przewodnictwem koordynatora grupy ppłk Witolda Kropkowskiego, uczestniczyli żołnierze i pracownicy z Inspektoratu Wsparcia SZ oraz jednostek podległych – 6 Wojskowego Oddziału Gospodarczego i 3 batalionu logistycznego 1 Brygady Logistycznej.

W piątek o poranku wyruszyli spod Klubu „Logistyk” 1 Brygady Logistycznej do Kościoła Garnizonowego w Bydgoszczy gdzie uczestniczyli we Mszy Świętej w intencji poległych żołnierzy i funkcjonariuszy oraz uczestników 4. Rajdu Motocyklowego Weteranów sprawowanej przez ks. kan. płk. Stanisława Garbacika – dziekana Dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Kolejno udali się na płytę Starego Rynku gdzie Pani Dyrektor Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa mjr dr Katarzyna Rzadkowska wygłosiła okolicznościowe przemówienie i oficjalnie rozpoczęła Rajd. Motocykliści zapalili znicze oraz złożyli wieńce pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej. 128 zniczy symbolizują tych, którzy oddali swoje życie podczas misji poza granicami kraju służąc w Polskich Kontyngentach Wojskowych. Następnie delegacja motocyklistów weteranów zapaliła znicze pod tablicą upamiętniającą śp. por. Daniela Różyńskiego oraz na grobie śp. chor. Roberta Frąszczaka, którzy oddali swoje życie podczas misji poza granicami kraju służąc w Polskich Kontyngentach Wojskowych.

Tegoroczna edycja Rajdu potrwa cały miesiąc, jego uczestnicy odwiedzą mogiły 128 poległych i zmarłych podczas działań poza granicami kraju. Oficjalne zakończenie Rajdu nastąpi 28 maja, kiedy obchodzony jest Dzień Weterana. W 4. edycji Rajdu Motocyklowego Weteranów bierze udział ponad 1 780 motocyklistów głównie z wojska, ale także z policji, straży pożarnej, straży granicznej i służby więziennej. 4. Rajd Motocyklowy Weteranów, który po raz kolejny organizuje Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa.

(IWsp SZ)